Alimentation21, 2014-2015

Met dit pilootproject onderzocht Alimentation21 het belang van de prijs als belemmerende factor voor de toegankelijkheid van gezonde en duurzame voeding. Dit participatieve project, waarbij acht gezinnen betrokken waren, combineerde een analyse van de voedselbudgetten, een zoektocht naar actiepunten en een studie van het lokale voedselaanbod.

Doel

De, met de voeding verband houdende, sociale ongelijkheid neemt toe en in gesprekken over kwaliteitsvoeding duikt de prijs vaak al vanaf de eerste minuten op. Gezinnen met een beperkt budget hebben de indruk dat kwaliteitsvoeding niet betaalbaar is en voelen zich uitgesloten.

Met het project ‘Duurzame voeding, ja. Maar tegen welke prijs?’  wilde Alimentation21 de toegankelijkheid van gezonde en duurzame voeding voor iedereen onderzoeken. Bij het pilootproject, dat bijna een jaar duurde, waren acht vrijwillige gezinnen uit Vorst betrokken.

Samenvatting

Het project steunde op drie hoofdpijlers:

  1. de verzameling en analyse van het maandelijkse voedselbudget van de deelnemende gezinnen;
  2. collectieve workshops rond actiepunten voor gezonde en duurzame voeding zonder impact of met een positieve invloed op het budget, die met zo veel mogelijk mensen kunnen worden gedeeld;
  3. een overzicht van de bronnen van voedselvoorziening in de wijk.

Resultaten

Hoewel dit pilootproject de ambitie noch de middelen had om een wetenschappelijk onderbouwde studie uit te voeren, leverde het toch een reeks interessante vaststellingen en lessen op.

Om te beginnen merkte de groep duidelijk op dat, hoewel de prijs een struikelblok vormt voor bepaalde productcategorieën (voornamelijk die met een gedifferentieerde kwaliteit, bv. biovoeding of duurzame visvangst), er andere belemmeringen voor gezonde en duurzame voeding bestaan die minstens even belangrijk zijn, hoofdzakelijk:

  • gebrek aan kennis (van de productiewijzen, de streekproducten enz.),
  • gebrek aan culinaire knowhow,
  • tijdsgebrek,
  • gebrek aan zin om te koken.

Ook de analyse van de voedselbudgetten was bijzonder leerrijk. Ze gaf onder meer inzicht in de volgende aspecten:

  • het financiële gewicht van elke productcategorie,
  • de diversiteit in de consumptiegewoonten,
  • de dubbele kloof tussen wat de deelnemers zouden willen eten, dachten te eten en werkelijk aten.

Deze gepersonaliseerde objectivering van de voedseluitgaven leidde bij alle deelnemers tot een gedragswijziging, wat niet het doel van het project was.

Uiteindelijk stelden de deelnemers een lijst op met een dertigtal actiepunten voor gezonde en duurzame voeding met geen, een heel lage of zelfs een positieve impact op hun budget. De actiepunten zijn dus voor allemaal financieel haalbaar, wat echter niet betekent dat ze eenvoudig toe te passen zijn ...

Uitgevoerde tools

Het pilootproject leverde een tweedelige brochure op:

- Het eerste deel vat de methodologie en de lessen samen; het is in de eerste plaats bestemd om lokale organisaties en overheden een hulpmiddel aan te reiken bij de aanpak van projecten rond duurzame voeding en de overwinning van het prijselement bij hun doelpubliek.

Gezond en duurzaam eten zonder aan uw budget te knagen: Pilootproject ’, 2015, 36 pagina’s, te downloaden

- Het tweede deel illustreert een dertigtal actiepunten die door de deelnemers werden opgesteld; dit richt zich tot iedereen die duurzamer en beter wil eten zonder meer uit te geven.

‘Gezond en duurzaam eten zonder aan uw budget te knagen: Tips & Weetjes ’, 2015, 24 pagina’s, te downloaden

Versie op papier beschikbaar bij Leefmilieu Brussel www.leefmilieu.brussels- info@leefmilieubrussels.be - 02 775 75 75 / ook beschikbaar in het Frans

 

Getuigenissen van deelnemers

“Sinds ik mijn kastickets bijhoud, heb ik de indruk dat ik beter oplet en minder koop" “Sinds we aan het project deelnemen, zijn we helemaal anders beginnen eten.” Financieel gaat het en we eten voldoende. "

Participants au projet pilote L’alimentation durable, à quel prix ?

Afbeelding

Categorie van hulpbron

Doelgroepen

Taal van de hulpbron

Dutch
Betalend:neeGratis:ja
Datum van de laatste bijwerking: 05/09/2017