Project, Leefmilieu Brussel / Strategic Design Scenarios / Ecovala / 21Solutions

Het Co-tuinieren project steunt stadslandbouw in de hoofdstad door bewoners aan te moedigen ongebruikte tuinen te delen en samen te tuinieren en door kennisuitwisseling tussen hobbytuiniers te stimuleren.

  • Doel

Veel Brusselaars doen niets met hun tuin. Dit kan zijn uit tijdgebrek, uit gebrek aan kennis of gewoon omdat ze er geen belangstelling voor hebben. Tegelijk zijn er anderen die graag een moestuin zouden aanleggen, maar hier geen ruimte voor hebben. Het Co-tuinieren project stimuleert bewoners binnen eenzelfde wijk om stadslandbouwgrond te delen en ervaring uit te wisselen.

Deze initiatief stimuleert hobbymoestuinen en past daarom volledig binnen de eerste actielijn van de gewestelijke Good Food-strategie: verhoging van de duurzame lokale voedselproductie.

  • Samenvatting

Het Co-tuinieren project brengt Brusselaars met groene vingers maar zonder tuin samen met hun buren die een deel van hun privéruimte als moestuin willen gebruiken.

Deze tuiniertandems worden gevormd tijdens animaties door spelers binnen de wijken (gemeenten, verenigingen, bewonerscomités enz.). Ze worden rechtstreeks in contact gebracht of vinden elkaar via bestaande tuindeelsites (zie link hieronder).

Deze momenten zijn bevorderlijk voor onderlinge ontmoeting tussen wijkbewoners, de uitwisseling van praktische ideeën en de verspreiding van het concept van gezamenlijk tuinieren.

  • Resultaten

Na opleidingen voor schakelfiguren in 2016 zal een gedecentraliseerde groep animatoren op het vlak van gezamenlijk tuinieren worden gevormd. Die laatsten worden opgeleid inzake de voorgestelde hulpmiddelen in de kit "Cojardinage dans votre quartier", die ze vervolgens kunnen gebruiken tijdens buurtactiviteiten om zo bij te dragen aan de lokale verspreiding van de dynamiek rond gezamenlijk tuinieren.

Naast de organisatie van animaties worden deze schakelspelers uitgenodigd om deel te nemen aan de promotie en ontwikkeling van het concept van gezamenlijk tuinieren in Brussel via:

verspreiding van de communicatie,

het gebruik van de bestaande hulpmiddelen en het aanduiden van eventuele aanvullende behoeften.

Op termijn zullen in alle Brusselse wijken tuiniertandems ontstaan.

  • Doelgroep

Kandidaat-tuiniers: elke gemotiveerde stadsbewoner die moestuinactiviteiten wil ontplooien (groentetuin, kleinfruit enz.).

Eigenaars van voor teelt geschikte ruimte (tuin, braakliggende grond enz.): particulieren, ondernemingen en verenigingen

Schakelspelers in de wijken:

               - overheden (coördinatoren Agenda 21, milieuconsulenten, sociale samenhang enz.),

- lokale verenigingen: buurthuizen, jeugdhuizen, wijkgezondheidscentra enz.,

- burgercollectieven: buurtcomités, collectieve moestuinen, Duurzame wijken enz.,

- verenigingen rond duurzame voeding en/of stadslandbouw,

- Moestuingidsen en Compostgidsen.

  • Uitgevoerde tools

Een kit "Cojardinage dans votre quartier" wordt ter beschikking gesteld aan schakelspelers die workshops willen organiseren.

De kit omvat:

voorbeeldvragen om de presentaties tussen de deelnemers aan een workshop eenvoudiger te maken,

een kaarspel voor de uitwerking van een gezamenlijk tuinierproject,

een in te vullen projectfiche voor elke nieuwe kandidaat-deelnemer aan het project.

 

  • Steun

 

Het eerste project, getiteld GardenShare, werd gedragen door Strategic Design Scenarios en Ecovala. Het begon in het kader van de projectoproep Duurzame Voeding 2013 van Leefmilieu Brussel.

Het project is geëvolueerd en heet nu "Cojardinage". 21Solutions heeft zich bij de initiatiefnemers gevoegd. Het project wordt nog altijd gefinancierd door Leefmilieu Brussel.

 

Cultivons la ville, le Cojardinage from Strategic Design Scenarios on Vimeo.

Categorie van hulpbron

Doelgroepen

Taal van de hulpbron

Frans
Betalend:neeGratis:ja

Praktische info

Datum van de laatste bijwerking: 17/01/2023