Gedurende een jaar heeft een proefproject in een Brusselse school de haalbaarheid en rendabiliteit van kooklessen voor kinderen getest, waarbij het leren koken gecombineerd wordt met de bereiding van maaltijden die door de gezinnen zullen worden gekocht. De studie maakte het mogelijk een model op te stellen om het experiment te herhalen. .

Objectieven

Een proefstudie waarbij de school, de ouders en de kinderen betrokken zijn

Dit proefproject van kookworkshops heeft de tijd die in de naschoolse opvang wordt doorgebracht nuttig besteed door een gezonde en seizoensgebonden gezinsmaaltijd te bereiden. Een initiatief dat werd getest met een zestigtal kinderen en een onderzoek bij de ouders om het kader te bepalen van een model waar iedereen voordeel bij heeft: 

  • een didactische en sensibiliseringsactiviteit voor de kinderen
  • tijdwinst voor de ouders die een gezinsmaaltijd kunnen kopen
  • een opportuniteit voor de koks die een economische activiteit willen ontwikkelen in een professionele ruimte die op dat ogenblik van de dag niet wordt gebruikt.

Samenvatting

Er werden voor kinderen van 10-12 jaar vier kookworkshops georganiseerd, die elk 15 kinderen verwelkomden. De sessie bestond uit het opstellen van het dagmenu - soep en een warme maaltijd - met verse seizoensproducten. Een externe gekwalificeerde kok stelde een kennismakings- en praktijksessie voor, waarbij de seizoensgebondenheid van de producten werd uitgelegd en tips werden gegeven om verspilling te voorkomen, het afval te beperken, ... In het kader van het proefproject werden de maaltijden die tijdens de workshop werden bereid aan de ouders aangeboden om thuis te proeven terwijl het in de praktijk de bedoeling zal zijn de bereide maaltijden aan de ouders te verkopen.

Resultaten

  • Belang van de ouders en de kinderen

Tijdens de enquête bij de ouders gaf 85% van hen aan geïnteresseerd te zijn in een dergelijk project. Ze waren van mening dat het belangrijk is dat hun kinderen leren koken en de troeven van een gezonde en seizoensgebonden voeding leren kennen. Er is echter meer interesse voor de organisatie van de workshops dan voor de aankoop van de maaltijden. Gesprekken met de kinderen hebben aangetoond dat 91% bereid is om in de toekomst deel te nemen aan dergelijke workshops en 71% heeft zin gekregen om thuis te koken.

  • Een businessplan voor de koks 

Het proefproject heeft het mogelijk gemaakt de voornaamste voorwaarden te bepalen om een dergelijk project te laten slagen en rendabel te maken: samenwerking tussen de school en de ouders, keuze van de producten, aantal workshops, realistische prijs voor de deelname en de aankoop van de maaltijden, nodige begeleiding en aantal deelnemers.  De studie heeft ook de grote lijnen van een businessplan gedefinieerd om de koks de kans te geven deze activiteit zonder te veel investeringen te ontwikkelen. Een nuttige reflectie voor alle scholen die een dergelijk project zouden willen ontwikkelen. 

Downloaden het Businessplan hier

  • De kookworkshops vormen een win-winsituatie voor de school, de ouders, de kinderen en de koks. 
  • Het initiatief is ontstaan uit een samenwerking tussen CODUCO, de Decrolyschool en de vzw Smala en kreeg de steun van Leefmilieu Brussel in het kader van de projectoproep Duurzame voeding in 2015

Categorie van hulpbron

Doelgroepen

Taal van de hulpbron

Frans
Betalend:neeGratis:ja

Praktische info

Datum van de laatste bijwerking: 02/10/2020