Beoordeling van de professionele primaire landbouwproductie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Good Food-strategie "naar een duurzaam voedingssysteem" in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft als ambitie de voedingskwestie centraal te stellen in de Brusselse stadsdynamiek als zijnde een uitdaging op maatschappelijk, economische, sociaal en milieuvlak. Het heeft 7 assen, waarvan de eerste gericht is op voedselproductie. De becijferde doelstellingen van as 1, die betrekking heeft op professionele voedselproductie, zijn als volgt:

  • In 2035 zal de professionele stadslandbouw in de stad en de voorsteden 30% van de onbewerkte groenten en fruit produceren die door de Brusselaars worden geconsumeerd (in kg) – het doel is 5% in 2020.
  • In 2020 zal 100% van de nieuwe professionele landbouwprojecten performant zijn op milieu-, economisch en sociaal gebied.
  • In 2020 zal 100% van de landbouwgrond die in het GBP is opgenomen, nog altijd behouden blijven.

Om de evolutie van de situatie van de professionele landbouwproductie in en rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in relatie tot de hierboven vermelde doelstellingen te kunnen beoordelen, werd begin 2018 een studie uitgevoerd. Deze studie wordt gepresenteerd in het document dat u hieronder kunt downloaden.

 

Categorie van hulpbron
Doelgroepen
Taal van de hulpbron
Frans
BetalendGratis
Praktische info
Datum van de laatste bijwerking: 18/06/2019