Lokale voeding

Lokalisatiecriteria
Uw bedrijf is gevestigd in België en u levert uw producten in Brussel.
Facultatief
U werkt via een kort circuit: er is hoogstens 1 tussenpersoon tussen uzelf en de consument. Licht kort uw verkoopsproces toe.
Licht uw werkwijze kort toe.
Ik teel biologische shiitake paddenstoelen op eikenhout. Zowel de productie als de levering naar de klanten doe ik zelf. Ik lever rechtstreeks aan de eindklant of aan een winkel.

Gezonde, evenwichtige seizoensproducten

Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.

Le producteur respecte tous les engagements suivants qui sont en accord avec les critères du cahier des charges bio:

  • Utiliser des semences ou des plants bios;
  • Utiliser des fertilisants naturels;
  • Eviter ou limiter le plus possible l’utilisation d’intrants chimiques (amendements, engrais, etc);
  • Eviter ou limiter les traitements chimiques contre les maladies, les mauvaises herbes, les parasites;
  • Ne pas utiliser d’OGM;
  • Ne pas utiliser de semences enrobées de produits phytopharmaceutiques de synthèse;
  • Favoriser une diversité de fruits, légumes, céréales rustiques, indigènes;
  • Eviter la production sous serres chauffées.
Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.
Uw productie is gecertificeerd biologisch.
Uw productie is gecertificeerd biologisch.

Strijd tegen voedselverspilling

U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
Anderen
Anderen
Licht uw werkwijze kort toe.
Bij een grote en onverwachte productie van de paddenstoelen, dat is nog maar één keer voorgekomen heb ik de overschot geschonken aan een organisatie die maaltijden kookt voor daklozen in Brussel.

Ecologisch beheer

U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
Licht uw werkwijze kort toe.
Ik heb voorlopig geen afval. Het hout waarop de paddenstoelen groeien wordt helemaal verteert door de paddenstoelen zelf.
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
Licht uw werkwijze kort toe.
Ik plan mijn leveringen regio per regio.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
Licht uw werkwijze kort toe.
Ik gebruik af en toe een tractor, dieren zijn moeilijk te gebruiken in mijn bos.
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
Licht uw werkwijze kort toe.
Ik sta open voor een bezoek en heb een bio-certificaat. Dit houdt o.a. onverwachte controles in.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)