Lokale voeding

Lokalisatiecriteria
Uw bedrijf is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Vlaams-Brabant of in Waals-Brabant.

Gezonde, evenwichtige seizoensproducten

Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.

Le producteur respecte tous les engagements suivants qui sont en accord avec les critères du cahier des charges bio:

  • Utiliser des semences ou des plants bios;
  • Utiliser des fertilisants naturels;
  • Eviter ou limiter le plus possible l’utilisation d’intrants chimiques (amendements, engrais, etc);
  • Eviter ou limiter les traitements chimiques contre les maladies, les mauvaises herbes, les parasites;
  • Ne pas utiliser d’OGM;
  • Ne pas utiliser de semences enrobées de produits phytopharmaceutiques de synthèse;
  • Favoriser une diversité de fruits, légumes, céréales rustiques, indigènes;
  • Eviter la production sous serres chauffées.
Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.
Uw productie is gecertificeerd biologisch.
Uw productie is gecertificeerd biologisch.

Strijd tegen voedselverspilling

U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
Anderen
Anderen
Licht uw werkwijze kort toe.
Door de lange houdbaarheid van ons product hebben wij bijna geen overschotten. Moest het toch gebeuren dat er een bier tegen de vervaldatum aanzit verkopen we dit zelf met korting.
Daarnaast gaan de draf (wat er overblijft van de mout na het brouwen) rechtstreeks naar de dieren op onze boerderij.

Ecologisch beheer

U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
Licht uw werkwijze kort toe.
Na het brouwen gaat de draf naar de dieren op onze boerderij zodat we zeer weinig afval produceren.
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
Licht uw werkwijze kort toe.
De laatste jaren maakten we de omslag naar lokale verdeling van onze producten. We benutten de capaciteit van onze voertuigen maximaal en verkopen aan huis. Verder zitten in de coöperatieve 'Kort'om Leuven, een leverplatform voor boeren uit de streek aan retail en horeca, om zo de logistiek te centraliseren en boeren samen te brengen.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
Licht uw werkwijze kort toe.
Onze Brabantse trekpaarden worden in de mate van het mogelijke ingezet voor het werk op de boerderij. We plannen een waterzuivering, maar zijn sowieso spaarzaam met water.
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
Licht uw werkwijze kort toe.
Ons bedrijf is elke zaterdag en zondag open, met een vaste rondleiding zaterdag om 15u. Voor groepen op reservatie kan dit altijd.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)