Lokale voeding

Lokalisatiecriteria
Uw bedrijf is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Vlaams-Brabant of in Waals-Brabant.
Facultatief
U werkt via een kort circuit: er is hoogstens 1 tussenpersoon tussen uzelf en de consument. Licht kort uw verkoopsproces toe.
Licht uw werkwijze kort toe.
Sinds april 2021 zijn wij, Tom Sellekaerts en Faber Walravens, in Halle begonnen met een circulair concept voor organische afvalgronden.

Kort samengevat redden wij koffiegronden van de afvalberg door deze op te halen bij Halse horecazaken (momenteel reeds 7 leveranciers). Dit koffiedik pasteuriseren we alvorens hier oesterzwammen op te telen.

Gezonde, evenwichtige seizoensproducten

Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.

Le producteur respecte tous les engagements suivants qui sont en accord avec les critères du cahier des charges bio:

  • Utiliser des semences ou des plants bios;
  • Utiliser des fertilisants naturels;
  • Eviter ou limiter le plus possible l’utilisation d’intrants chimiques (amendements, engrais, etc);
  • Eviter ou limiter les traitements chimiques contre les maladies, les mauvaises herbes, les parasites;
  • Ne pas utiliser d’OGM;
  • Ne pas utiliser de semences enrobées de produits phytopharmaceutiques de synthèse;
  • Favoriser une diversité de fruits, légumes, céréales rustiques, indigènes;
  • Eviter la production sous serres chauffées.
Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.
Uw productie is gecertificeerd biologisch.
Uw productie is gecertificeerd biologisch.

Strijd tegen voedselverspilling

U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
Anderen
Anderen
Licht uw werkwijze kort toe.
Wij werken momenteel volgens de korte keten en leveren onze voeding binnen de 2 dagen na oogst.

Ecologisch beheer

U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
Licht uw werkwijze kort toe.
Kort samengevat redden wij koffiegronden van de afvalberg door deze op te halen bij Halse horecazaken. Na het telen van de oesterzwammen worden de myceliumgrond gebruikt voor composting en (nog op te starten)teelt van microgroenten.
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
Licht uw werkwijze kort toe.
Wij werken zeer lokaal binnen een bereik van 5 km.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
Licht uw werkwijze kort toe.
Oesterzwammen zijn naast dat ze heel gezond zijn ook nog eens ontzettend duurzaam. Dit is met name te verklaren door de lage waterbesteding tijdens het kweken. Bij het produceren van 1 kilo oesterzwammen wordt namelijk slechts 16 liter water gebruikt. Voor dezelfde hoeveelheid vlees wordt gemiddeld 7382 liter water gebruikt, een schrikbarend verschil. Een bijkomend feit is dat bij het telen van oesterzwammen veel minder broeikasgassen vrij komen dan bij de productie van vlees. Bovendien hebben oesterzwammen slechts beperkte ruimte nodig om te groeien, wat leidt tot besparing van landbouwgrond. Alleen maar voordelen dus.
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
Licht uw werkwijze kort toe.
Op termijn werken wij graag samen met lokale scholen en gemeenten/steden om de positieve impact voor het klimaat te vergroten.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)