Lokale voeding

U bent gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
U bevoorraadt zich bij minstens 2 Brusselse distributeurs/producenten die aan de verplichte Good Food-criteria beantwoorden
Le Champignon de Bruxelles, PermaFungi, URBI Leaf

Gezonde, evenwichtige seizoensproducten

Le détaillant respecte tous les engagements suivants :

  • Proposer majoritairement de produits bio ou issus de productions (élevages et cultures, transformations) qui respectent les engagements Good Food prévus pour les producteurs et les transformateurs;
  • Favoriser la saisonnalité et l'origine locale (qu'il met en avant dans son espace de vente, selon les saisons);
  • S'informer et communiquer sur la provenance, mode de production et traçabilité des produits;
  • Encourager la consommation de produits de 1ère gamme et ceux visant la fabrication "maison" via par exemple la diffusion des recettes;
  • Pour les produits de la mer, privilégier les produits provenant d'élevages certifiés bio / soit issus de méthodes de pêche respectueuses de la mer.
Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.
Uw zaak is gecertificeerd biologisch

Strijd tegen voedselverspilling

U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
Nous utilisons l'application Too Good To Go, et nous fonctionnons avec des associations locales pour reprendre nos pertes tous les jours.
Anderen

Ecologisch beheer

U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
Nous sommes dans une démarche zéro déchet.
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
La provenance de nos produits est toujours indiquée.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)
Nous sommes une coopérative.