Bruxelles Environnement

24/04/2018

De workshop "Meerwaarde van de stadslandbouw voor de vastgoedsector" sluit de cyclus af van de eerste drie workshops gewijd aan de verwezenlijking van stadslandbouwprojecten in Brussel, georganiseerd door de nieuwe facilitator inzake stadslandbouw.

Tijdens deze workshop krijgt u een algemeen beeld van de mogelijkheden die stadslandbouw in gebouwen biedt, en de voordelen ervan voor de sector. Deze eerste aanpak zal uitgediept worden via de inbreng van spelers uit de privé- en de overheids-, de sociale en de economische sector, om zo de waaier aan gebouwtypologieën en de diversiteit van de technieken te schetsen.

Tijdens deze workshop krijgen bouwpromotoren en administraties antwoorden op vragen als: Voor welke vormen van stadslandbouw is er plaats in een vastgoedproject? Welke technieken bestaan er? Welke oppervlakken kunnen benut worden? Welke meerwaarde haal ik eruit voor mijn project?

 

 

Datum: 8 juni, van 9.30 tot 13.30 uur

Plaats: Leefmilieu Brussel (Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel)

Doelpubliek: publieke/private eigenaars, spelers van de ruimtelijke ordening, bouwpromotoren, projectontwikkelaars, enz.

Inschrijven via e-mail, uiterlijk een week voor de datum van de workshop: facilitateurAU@goodfood.brussels  

Zie andere workshop op hetzeldfe thema  : "Hoe stadslandbouw in het stadsweefsel verwerken?" op 8 mei 2018

Beide workshops worden georganiseerd door de Brusselse facilitator inzake stadslandbouw, de nieuwe dienst voor informatie en begeleiding inzake de ontwikkeling van stadslandbouwprojecten in Brussel. Multidisciplinaire experten staan ter beschikking voor onder meer projecten om bedrijven op te richten of te ontwikkelen, eigenaars en bouwpromotoren, overheidsinstellingen en gemeenschappen.

Info en contact: https://www.goodfood.brussels/nl/contributions/de-brusselse-facilitator-voor-stadslandbouw

facilitateurAU@goodfood.brussels

Illustratie