Workshop "Hoe stadslandbouw in het stadsweefsel verwerken?" op 8 mei 2018

Par Leefmilieu Brussel

Stadslandbouw, of die nu gedragen wordt door burgerinitiatieven, gemeenschappen of professionals, heeft positieve gevolgen voor de stad. Afhankelijk van de verschillende vormen die hij aanneemt, in dichtbevolkte gebieden of hun omtrek, is hij (voedsel)producent, verleent hij ecosysteemdiensten, draagt hij bij tot het stadsmetabolisme, creëert hij banen, steunt hij het samenleven en bevordert hij het welzijn van de bevolking.

De verplaatsing en duurzaamheid van de voedselproductie is een belangrijke uitdaging, zowel in een landelijke als in een stedelijke omgeving. Almaar meer jonge landbouwers wagen het erop, en testen nieuwe modellen in verbondenheid met de grond, de omgeving en de consumenten.

Brussel is goed geplaatst om die vernieuwende projecten te ondersteunen, alsook de landbouwers die opnieuw aansluiting zoeken bij de burgers. Het gewest biedt tal van kansen die nog niet genoeg gekend zijn, zowel op het vlak van bebouwde en onbebouwde ruimtes waarop opnieuw kan worden ingezet, mogelijke netwerking en samenwerkingsverbanden, als op het vlak van een sterk burgerengagement. Dit alles komt bovenop de uitdagingen van "Good Food", waar het gewest de drijvende kracht achter is.

Deze workshop, georganiseerd door de nieuwe Brusselse facilitator inzake stadslandbouw, biedt antwoorden op de volgende vragen: waarom stadslandbouw versterken en opnieuw opnemen in ons verstedelijkte grondgebied? Welke vormen kan hij aannemen? Hoe vinden we grond of ruimte? Wat is het regelgevende kader en hoe de wijk openstellen voor stadslandbouw?

We stellen een theoretisch kader en concrete voorbeelden voor, maar laten ook voldoende ruimte voor een vraag-en-antwoordsessie met de experten van de Brusselse facilitator inzake stadslandbouw.

Datum: 8 mei, van 9.30 tot 13.30 uur

Plaats: Leefmilieu Brussel (Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel)

Doelpubliek: publieke/private eigenaars, spelers van de ruimtelijke ordening, bouwpromotoren, projectontwikkelaars, enz.

Inschrijven via e-mail, uiterlijk een week voor de datum van de workshop: facilitateurAU@goodfood.brussels  

Zie andere workshop op hetzeldfe thema  : " Stadslandbouw in gebouwen: welke meerwaarde voor de vastgoedsector?" op 8 juni 2018

Beide workshops worden georganiseerd door de Brusselse facilitator inzake stadslandbouw, de nieuwe dienst voor informatie en begeleiding inzake de ontwikkeling van stadslandbouwprojecten in Brussel. Multidisciplinaire experten staan ter beschikking voor onder meer projecten om bedrijven op te richten of te ontwikkelen, eigenaars en bouwpromotoren, overheidsinstellingen en gemeenschappen.

Info en contact: https://www.goodfood.brussels/nl/contributions/de-brusselse-facilitator-voor-stadslandbouw

facilitateurAU@goodfood.brussels

Dernières news

Volg de Good Food-actualiteit: evenementen, projecten en initiatieven van de actoren die bijdragen tot de verankering van een duurzamere voeding in onze hoofdstad.