‘Vooruit met de wijk’, met de buren bouwen aan de wereld van morgen

Par Good Food

Droomt u van een duurzamere stad? Wilt u zich inzetten voor Good Food-projecten op maat van uw buurt? Wat dacht u van een gemeenschappelijke moestuin, een kippenhok, een boomgaard, kookworkshops, de ophaling van onverkochte overschotten of zelfs een broodoven? Aan ideeën geen gebrek, maar waar te beginnen? De ‘Vooruit met de buurt’ oproep geeft u precies het duwtje in de rug dat u nodig heeft om uit de startblokken te schieten.

‘Vooruit met de wijk’ werd in 2016 opgestart door Leefmilieu Brussel en is een projectoproep voor duurzame burgerinitiatieven. Ondertussen kregen al meer dan 250 collectieve initiatieven steun. Zo zagen talrijke initiatieven, gaande van buurtcompostering, collectieve moestuinen en broodovens tot weggeefboxen, Zero Waste-workshops, enzovoort het licht in het Brussels Gewest. Sommige hiervan kaderen zelfs in de ontwikkeling van heuse Participatieve Duurzame Wijken. Al deze initiatieven zijn bedoeld om de milieukwaliteit voor de Brusselaars te verbeteren en willen een duurzamer, solidair en in de buurt verankerd levenskader bevorderen.

De oproep richt zich tot burgers, buren, vrienden, kennissen en bewoners van buurten die zich collectief willen engageren. De collectieven kunnen gevormd worden met de facto verenigingen en vzw’s die enkel bestaan uit vrijwilligers kunnen ook meedoen. Ze kunnen rekenen op technische en methodologische begeleiding, financiële steun (tot 3.000€, of zelfs 15.000€ in het kader van de Participatieve Duurzame Wijken), opleidingen en netwerksteun.

Meerdere thema’s kunnen aan bod komen, zoals de promotie van Good Food in de stad.

Twee voorbeelden van gesubsidieerde projecten in 2018 en 2019

Een nieuw project ten dienste van iedereen: het netwerk van de Brusselse broodovens

Dit collectief koestert de ambitie om een netwerk voor uitwisseling en onderlinge steun tussen de verschillende Brusselse ovens in het leven te roepen. Tegelijk wil dit project een denkoefening rond de broodkwaliteit en de ontdekking van oude bereidingstechnieken in gang zetten. Bedoeling is om andere broodoveninitiatieven te laten ontluiken en te verbeteren.

Een van de nieuwe participatieve moestuinen: de Gemeenschappelijke Moestuin ‘Begonia’s’

Een tiental mensen is actief betrokken bij deze moestuin in Watermaal-Bosvoorde. Zijn opzet werd geïnspireerd door de principes van de permacultuur. Doelstelling is een gezellige plaats te creëren, waar de overgang kan worden gemaakt naar een gezondere, lokale en seizoensgebonden voeding. De tuin heeft ook een educatieve functie, dankzij de samenwerking met een school in de buurt. Deze moestuin kreeg de steun van de gemeente via het terrein en het ter beschikking gestelde materiaal om de tuin op te starten. Via de projectoproep kon er begeleiding worden voorzien, zowel rond het samenlevingsaspect als voor de ecologische insteek.

Speelt u ook met zinvolle projecten? Waag het er dan op en raadpleeg hier alle voorwaarden voor de projectoproep voor 2019, met de voorwaarden en termijnen.

De kandidatuurformulieren zijn beschikbaar hier

Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar citizensprojects@inspironslequartier.brussels

Nieuw dit jaar

‘Vooruit met de wijk’ pakt binnenkort uit met een nieuwe site. Daar zal u alle informatie vinden over de projectoproep, maar ook al het nieuws over de initiatieven, de agenda met onze evenementen, fiches met tips, een tool om dingen te delen, een kaart met de initiatieven, de financieringsmogelijkheden voor de burgers, de netwerken… Alles wat u nodig heeft om uw duurzame participatieve projecten op te starten.

Klick hier voor meer info !

Om praktische redenen werd een repertorium met de gemeentelijke contacten aangemaakt om de nodige stappen bij uw gemeente te vergemakkelijken.

Dernières news

Découvrez l’actualité Good Food : les évènements, les projets et les initiatives menées par les acteurs qui contribuent à instaurer une alimentation plus durable dans notre capitale.