21/04/2022

De Brusselse economische transitie gaat vandaag van start! Shifting Economy, de nieuwe strategie voor economische strategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is uit de startblokken geschoten.

Waarom een nieuwe strategie?

Hoe kunnen we een antwoord bieden op de behoeften van de Brusselse burgers op het vlak van middelen en diensten en tegelijk rekening houden met de huidige maatschappelijke en ecologische uitdagingen? In deze crisistijd moeten we onze productie- en consumptiemodellen omdenken opdat ze op een duurzame manier de vitale functies van ons Gewest kunnen waarborgen. Op dezelfde manier moeten onze ondernemingen hun economische modellen geleidelijk aan onder de loep nemen om zich aan te passen aan dat nieuwe gegeven.

Met de lancering van Shifting Economy zet het Brussels gewest zijn transitie verder naar een

  • koolstofvrije,
  • regeneratieve,
  • circulaire,
  • sociale,
  • democratische…
  • en digitale economie!

De doelstellingen van de strategie

De strategie wordt gedragen door de regering van Minister-President Vervoort en de kabinetten Trachte, Maron en Smet en hun administraties en heeft als doel alle Brusselse economische actoren te begeleiden opdat ze vanuit ecologisch en sociaal oogpunt veerkrachtiger zouden worden. In 2030 zullen de meeste bedrijven betrokken zijn bij de transitie. Shifting Economy wil nieuwe economische opportuniteiten creëren die zorgen voor lokale en kwaliteitsvolle werkgelegenheid.   

Illustratie