12/05/2021

ERRATUM

Een fout is geslopen in de nieuwsbrief van Leefmilieu Brussel van juni 2022.

De projectoproep ‘Toegankelijkheid van duurzame voeding’ gaat in 2022 NIET door.

Illustratie