Service Economie - Agriculture, Bruxelles Economie et Emploi, Service Public Régional de Bruxelles

11/06/2021

Op initiatief van de minister bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, wordt in 2021 een nieuwe projectoproep gelanceerd met het oog op een intensifiëring van de gewestelijke steun aan duurzame professionele landbouwproductie, dit binnen het ruimer kader van de Good Food-strategie.

Om de veerkracht van onze voedingssystemen te verbeteren, beoogt de Good Food-strategie een verhoging van de lokale productie (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de rand rond Brussel) van niet-bewerkte groenten en fruit, alsook van granen, dierlijke en plantaardige eiwitten of melkproducten. 

De strategie is er op gericht het aanbod van lokale/biologische/seizoensproducten,… te vergroten, maar ook om de toegankelijkheid van dit aanbod te garanderen in overeenstemming met de specifieke lokale behoeften (geografische, culturele en financiële toegankelijkheid), en dat voor alle doelgroepen, ook de meest kwetsbare.

Vanuit die doelstelling stimuleert en ondersteunt het gewest de ontwikkeling van stadslandbouwprojecten in velerlei vormen waaronder eveneens de professionele vollegrond- en niet-grondgebonden teelt die het voorwerp uitmaakt van deze projectoproep.

De ambitie is om de lokale voedselproductie te bevorderen en tegelijkertijd de rol van de stadslandbouw in het evenwicht van de natuurlijke en stedelijke ecosystemen en de diensten aan de burgers te versterken door :

  • Een landbouw die verankerd is in zijn grondgebied en die de ambitie heeft de bevolkingen lokaal te voeden (lokale landbouw, korte ketens);
  • Een landbouw met respect voor het milieu, het leven en de gezondheid; voor professionele vollegrondlandbouw wil het Gewest de ontwikkeling van een agro-ecologische productie ondersteunen;
  • Een lonende landbouw, waardoor hoogwaardige banen worden gecreëerd;
  • Inclusieve landbouwprojecten, die onder meer de sociale cohesie bevorderen;
  • Geïntegreerde landbouw vanuit het oogpunt van landschappelijke en ruimtelijke ordening.

De projecten waarnaar we op zoek zijn voor 2021 kunnen ook verschillende functies van stadslandbouw vervullen: educatief, gezondheid, sociaal, enz.

Niettemin moet de productieve en economische dimensie van het project de hoofdactiviteit blijven.

Foto © Saskia Vanderstichelen

Illustratie