Open koelkasten: de Be Cool-gids is er!

De open koelkasten zijn een populair verschijnsel in Brussel. Er staan er al zeven in evenveel gemeenten en er wordt gewerkt aan de installatie van vier andere. Op 29 maart kwamen de verschillende spelers die bij het project betrokken zijn samen tijdens een contactdag bij Leefmilieu Brussel. Samen werkten ze Be Cool uit: een gids met de juiste aanpak.

Een enkele open koelkast maakt het mogelijk om tot 60 ton voedsel per jaar te recupereren en steekt 400 mensen per week een handje toe. Deze participatieve initiatieven bieden alle mensen de mogelijkheid om onverkochte overschotten of verse voedselresten te komen ophalen. Elk initiatief werkt op een unieke manier en iedereen mag starten op maat van de buurt.

Delen ja, verspillen neen

Om dit concept te stimuleren en een stand van zaken op te maken van de verschillende Brusselse initiatieven, maakte de vzw POSECO samen met de spelers op het terrein een praktische gids (enkel beschikbaar in het Frans) die de inrichting van een open koelkast moet vereenvoudigen.

Een lokaal vinden, vrijwilligers zoeken, in contact komen met de verantwoordelijken van het Brusselse ecosysteem, de juiste reflexen inzake voedselveiligheid aankweken… alle informatie werd samengebracht in deze gids. Zo wordt het eenvoudiger om nieuwe projecten uit de grond te stampen. U ontdekt de gids hier. Waarom zou u zich niet aan dit initiatief wagen? Misschien onderneemt u wel de nodige stappen voor de volgende open koelkast?

Dernières news

Volg de Good Food-actualiteit: evenementen, projecten en initiatieven van de actoren die bijdragen tot de verankering van een duurzamere voeding in onze hoofdstad.