Onverkocht? Niet verloren!

Par Leefmilieu Brussel

De gemeente Schaarbeek heeft een project gelanceerd dat bedoeld is om onverkocht voedsel te valoriseren en de verse producten te gaan herverdelen aan de meest behoeftigen.

Vandaag zou 40% van het onverkochte voedsel nog kunnen gebruikt en herverdeeld worden, maar slechts 13% wordt gerevaloriseerd. Nochtans neemt de vraag om voedselhulp toe. Maar de actoren op het terrein hebben af te rekenen met grote logistieke beperkingen, waardoor ze de beschikbare voedselstromen niet kunnen beheren.

Meer herverdelen

Om de herverdeling van onverkochte producten uit te breiden en meer diversiteit te brengen in de soorten producten die worden herverdeeld, werd in samenwerking met het OCMW van Schaarbeek het project “Onverkocht maar niet verloren” ontwikkeld. Het project wil de Schaarbeekse actoren identificeren die onverkochte producten zouden kunnen schenken en wil hen inlichten over de fiscale voordelen waarvan ze kunnen genieten. Vervolgens wil het project de nodige middelen geven aan de actoren binnen de sector van de voedselhulp om de inzameling en de verdeling van de onverkochte producten aan de meest behoeftigen te vergemakkelijken.

In de eerste week van december liep, in samenwerking met diverse lokale actoren, een testfase van het project. Nu komt het erop aan het project uit te breiden naar meer verenigingen om aan de behoeften van hun publiek te beantwoorden.

Meer informatie over het project:

eco-conseil@schaerbeek.irisnet.be

milieuraadgeving@schaarbeek.irisnet.be

Dernières news

Découvrez l’actualité Good Food : les évènements, les projets et les initiatives menées par les acteurs qui contribuent à instaurer une alimentation plus durable dans notre capitale.