09/04/2020

Sinds 2009 organiseert Leefmilieu Brussel opleidingen en workshops om de ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) te helpen om duurzaamheidscriteria in hun overheidsopdrachten te integreren.

Dinsdag 21 (10 - 11.30 u) en donderdag 23 april (10 - 11.30 u) organiseert Leefmilieu Brussel een online-opleiding over het thema "Overheidsaankopen en voeding".

Doelgroep

Ambtenaren van de Brusselse administraties (gewestelijke en gemeentelijke administraties en OCMW ‘s) die regelmatig overheidsopdrachten uitschrijven. Een minimumkennis van de reglementering op de overheidsopdrachten is vereist. We vragen de deelnemers om minstens een bijzonder bestek mee te nemen waarmee de oefeningen kunnen gemaakt worden.

 

Inhoud

De uitstoot van broeikasgassen, de consumptie van drinkwater, de gevaren voor de biodiversiteit, de afvalproductie ... de milieu-impact van onze voeding is kolossaal. De overheid kan als consument actie ondernemen om de druk te verlagen en het goede voorbeeld te geven.

Een bestek opstellen is echter geen kwestie van improviseren en er zijn een aantal valkuilen die moeten worden vermeden. We stellen u voor verschillende types van bestekken voor voeding te bekijken en geven u daarbij concrete pistes om er een duurzaam karakter aan te geven.

 

Om u in te schrijven, stuur een e-mail naar greenprocurement@environnement.brussels

Illustratie