Meer ruimte voor fruitbomen, -planten en -struiken in de stad

26/03/2020

Op 9 februari kwamen meer dan 250 mensen zaden ruilen op de grote zadenbeurs die plaatsvond bij Leefmilieu Brussel. De spelers uit de praktijk – het Netwerk van de Brusselse zadentuinen, het collectief Ipé en de Moestuinmeesters – deelden hun expertise met veel enthousiasme. De namiddag werd afgesloten met een debatconferentie rond fruit in de stad. Een mooie gelegenheid om een stand van zaken op te maken rond de fruitproductie in het Brussels Gewest.

De fruitteelt in de stad kan sinds een tiental jaar rekenen op een aanzienlijke populariteit in Brussel, net zoals in andere grootsteden. Zo ontstaan er steeds meer projecten voor de aanleg of het herstel van boomgaarden of aanplantingen van fruitbomen in de openbare ruimten. Er ontluiken ook initiatieven om het onverkochte of niet geoogste fruit te recupereren en de vruchten uit te delen of te verwerken. Dat is goed nieuws, want fruitbomen hebben een beperkte impact op de bodem, maar een grote op de leefomgeving, het stedelijke ecosysteem, de gezondheid en de maatschappelijke cohesie. Tijdens de conferentie werd een portret geschetst van de huidige situatie in Brussel en werden bepaalde uitdagingen voor de fruitproductie in de stad gedefinieerd.

Frambozenstruik, aardbeienplant of appelboom… heeft u raad nodig om ze te planten, snoeien en onderhouden? Het Netwerk van de Moestuinmeesters heeft een ‘fruitteam’ opgestart. Dat helpt de inwoners van de Brusselse gemeenten gratis bij het snoeien en onderhouden van hun fruitbomen, -planten en -struiken. Meer info: http://www.maitre-maraicher.be/nl/

Heeft u een fruitboom en wil u hem laten registreren om bij te dragen aan de fruitproductie? Afspraak op de website van Velt 

Alle presentaties van deze conferentie zijn beschikbaar hier

Illustratie