Meer Good Food in de schoolkantines

Bruxelles Environnement

10/01/2018

Om de schoolkantines te helpen, biedt Leefmilieu Brussel een gratis Good Food begeleiding op maat aan. De dagelijkse praktijken worden van naderbij bekeken en de uitwisseling van ervaringen wordt gestimuleerd.

De menu’s van de kantine aanpassen en ontevreden kinderen vermijden… dat is soms een hele uitdaging. Om meer Good Food in de kantine in te voeren, biedt Leefmilieu Brussel een aangepaste begeleiding voor grootkeukens aan. Sinds kort kunnen de Brusselse scholen ook stappen ondernemen om het  Good Food Kantine-label  te verkrijgen, dat wordt toegekend aan grootkeukens die naar een duurzaam beheer evolueren.  

Minder verspilling

Het verminderen van verspilling begint in de keuken, met een goed voorraadbeheer en doordachte bereidingen. Daarna komt de inhoud van het bord aan bod: de juiste hoeveelheid serveren voor kleine of grote monden en restjes vermijden. Kleine acties die bijdragen tot het wegwerken van verspilling en het verwezenlijken van besparingen.

Meer veggie

Gezonde menu’s met meer plantaardige eiwitten en bereidingen die de jonge lekkerbekken graag lusten, dat is de doelstelling! De kantinemenu’s worden geanalyseerd om in overleg met het keukenteam een actieplan op te stellen. En waarom niet vanaf 2018 ten minste één dag een vegetarisch menu inlassen (bijvoorbeeld in het kader van de campagne “Donderdag Veggiedag” van EVA vzw)?

Doet de school van uw kinderen nog niet mee aan deze actie? Bezorg haar gauw de informatie: de begeleiding is gratis! 

Meer info op onze website

Meer info over het Good Food Kantine-label

 

Illustratie