Bruxelles Environnement

19/01/2016
De Brusselse regering keurde onlangs de Good Food-strategie goed. Het doel ? De overgang naar een duurzamer voedingsysteem. Kom kennismaken met deze strategie. Het Brusselse voedingssysteem staat immers voor tal van uitdagingen op het vlak van leefmilieu, economie en sociale cohesie. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Good Food-strategie uitgewerkt voor een transitie naar een duurzaam voedingssysteem ! Het gaat om een actieprogramma rond 7 krachtlijnen waarbij alle actoren uit het Brusselse voedingssysteem en alle schakels uit de keten betrokken zijn. De strategie wordt gedragen door de hele regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is uitgestippeld voor een periode van 5 jaar. De betrokken actoren werkten daarvoor samen een honderdtal voorschriften uit. Maak op 3 februari a.s., tijdens een informatie- en uitwisselingsnamiddag, kennis met de grote lijnen en de impact van deze strategie. Praktische informatie : Wanneer ? Op 3/02/2016 vanaf 13 uur Waar ? Leefmilieu Brussel Thurn & Taxis-site Havenlaan 86C 3000 1000 Brussel Programma 13u : onthaal met koffie 14u: inleiding door Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu, Energie en Landbouw 14u20 : voorstelling van de Good Food-strategie 15u30 : voorstelling van de Good Food-portaalsite 16u : kalender 2016, Good Food-jaar 16u30: enkele actoren en projecten van de strategie 17u30 : drink De tekst van de strategie zal begin 2016 ter beschikking worden gesteld. Schrijf u in !
Illustratie