22/08/2022

De Witte Vrouwen-site, gelegen in Sint-Pieters-Woluwe, is een terrein van ongeveer 9,3 ha van de BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij). Het terrein is bestemd voor een ontwikkelingsproject van een nieuwe wijk. In 2021 ondertekenden het Gewest, de BGHM en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe een ontwerpovereenkomst over de ontwikkelingsprincipes van een ‘gemengd project’ dat een voorbeeldwijk op het vlak van duurzame ontwikkeling van ruimten wil creëren.

Naast de woonzone is een zone voor ‘collectieve activiteiten’ van ongeveer 2,5 ha afgebakend, evenals een zone waar niet mag worden gebouwd en een zone voor bestaande volkstuinen en moestuinen.

Een ideeënoproep werd gelanceerd tot 30 september 2022 om ideeën te verzamelen voor de activering van de collectieve zone. Dit is een gelegenheid om een of meer projecten te ontwikkelen, die een sterk en samenhangend geheel vormen, waarin de uitdagingen van het gemeenschapsleven, sociale cohesie, maar natuurlijk ook milieu-uitdagingen zoals die in een duurzame wijk worden nagestreefd, worden samengebracht.

Het staat iedereen vrij om aan de oproep mee te werken (bewoners, lokale actoren, projectleiders, inwoners van het Gewest ...), of ze nu een project willen uitvoeren of gewoon ideeën willen aandragen.

Op basis van de verzamelde ideeën zal een projectoproep worden opgesteld, waarna een of meer projectleiders zullen kunnen worden aangewezen.

U vindt het deelnameformulier en alle praktische informatie over de oproep en de verschillende stappen van het proces via deze link.

Indien u niet in staat bent dit formulier online in te vullen of indien u liever een pdf-versie downloadt, kunt u klikken op de volgende link.

Als u voor deze optie kiest, stuur de pdf dan naar nico.cacciapaglia@citytools.be of via de post naar het volgende adres: Hopstraat 47 bus 16, 1000 Brussel.

Illustratie