Hergebruik van onverkochte producten voor iedereen: volg de gids!

26/03/2020

Steeds meer verenigingen, start-ups en burgers nemen initiatieven om onverkochte voedingswaren te recupereren, door ze te verwerken in soep of maaltijden voor gaarkeukens, solidariteitskoelkasten, het uitdelen van onverkochte waren aan mensen in armoede… Aan projecten geen gebrek, maar soms zijn de initiatiefnemers niet of onvoldoende op de hoogte van de wettelijke en sanitaire voorschriften. Er werd dan ook een gids over het onderwerp gepubliceerd en die heeft een antwoord voor al uw vragen.

Voedingsmiddelen herwaarderen door mee te werken aan het recupereren van onverkochte producten of een solidariteitskoelkast… Doeltreffende en lovenswaardige initiatieven om de strijd aan te binden met voedselverspilling in de handel. Om deze activiteiten tot een goed einde te brengen gaat er niets boven de nodige praktische raadgevingen, die ervoor zorgen dat de geldende wetgeving wordt nageleefd, meer bepaald wat betreft de koudeketen, de vervaldata, de wetgeving inzake allergenen, verwerkingsmogelijkheden, traceerbaarheid, identificatie van de ingrediënten, enzovoort.

Om geen overtredingen te begaan en de juiste praktijken toe te passen, volgt u de gids en ontdekt u de affiches.

Illustratie