Good Food - opleiding voor professionelen uit de socio-culturele sector: "Hoe animaties rond duurzame voeding opzetten voor eigen publiek"

Par

 

Bent u werkzaam in de socio-culturele sector of bij een lokale overheidsdienst en wenst u meer kennis te vergaren over duurzame voeding?

Deze gratis opleiding, georganiseerd in het kader van de Good Food - strategie op initiatief van Leefmilieu Brussel en in samenwerking met Alimentation 21, laat de professionele schakelfiguren uit de socio-culturele sector kennismaken met duurzame voeding en reikt hen interessante tools aan. De deelnemers zullen er ook verschillende methodieken leren kennen voor de uitwisseling van kennis en know how, zodat ze vervolgens hun eigen doelgroepen kunnen sensibiliseren en begeleiden naar een duurzamere “Good Food”.  Meer info

Dernières news

Volg de Good Food-actualiteit: evenementen, projecten en initiatieven van de actoren die bijdragen tot de verankering van een duurzamere voeding in onze hoofdstad.