25/05/2020

In deze rubriek nemen we het succes van de korte keten in coronatijden onder de loep. Volgens een enquête* die in het kader van de crisis gevoerd werd bij 1000 Belgen, neemt de voorkeur van de consumenten voor lokale producten aanzienlijk toe (+42%). De korte keten die al beschouwd werd als een mogelijke manier om beter en verantwoorder te eten, kan blijkbaar ook bijdragen tot onze veerkracht op voedingsvlak. Steeds meer Brusselaars willen op een andere manier gaan leven en daar kan de planeet alleen maar wel bij varen!

De economische, maatschappelijke en gezondheidscrisis die we momenteel doormaken herinnert ons eens te meer aan de kwetsbaarheid van een gemondialiseerd productiesysteem en de noodzaak om dringend onze veerkracht te versterken. Daartoe moeten we onze productieactiviteiten – zeker inzake voedsel – opnieuw lokaal maken. De sector van de stadslandbouw krijgt echter op verschillende manieren af te rekenen met de impact van deze crisis. Sommigen zien hun vraag explosief toenemen en kunnen amper volgen door een gebrek aan mankracht, terwijl anderen zichzelf moeten heruitvinden om hun voorraden kwijt te geraken doordat de horeca of de markten gesloten zijn.

Is de agro-ecologische transitie begonnen?

Sinds het begin van de crisis voelden vele lokale kwekers en telers uit Brussel en de rand een toenemende belangstelling voor de lokale korte ketenproductie binnen het Brussels Gewest. De vraag om gezond te eten is duidelijk sterker aanwezig sinds de start van de lockdown, waarbij de bevolking bovendien kleine producenten bewust wil steunen om de huidige crisis te doorstaan. Naast deze golf van solidariteit ten opzichte kleine kwekers en telers speelt de angst om naar de supermarkt te gaan ook in het voordeel van de plaatselijke initiatieven. De volgende uitdaging voor deze telers en kwekers, wordt kunnen voldoen aan de vraag: zoveel mogelijk burgers van eten voorzien, jobs en economische afzetmarkten voorzien.

Een lokale, verantwoorde economie op mensenmaat steunen

Steeds meer consumenten willen weten waar hun voedsel vandaan komt. De zoektocht naar betekenis, in combinatie met het streven naar banden met lokale telers en kwekers, via een beredeneerde landbouw met meer respect voor het milieu, is een nieuwe evolutie in de voedselindustrie, als tastbaar gevolg van de crisis.

Verre ketens hebben rampzalige gevolgen voor het milieu en daar zijn de burgers zich duidelijk bewust van binnen de huidige context. Meer lokaal eten en producten uit de korte keten kopen zorgt ervoor dat een kwalitatieve buurtproductie met meer respect voor milieu en seizoenen naar waarde wordt geschat. Het helpt ook om overbodige tussenpersonen en verplaatsingen te beperken.

Om van Brussel een veerkrachtige stad te maken, moeten we evolueren naar een duurzame voedseltransitie, met meer productieruimte en meer begeleiding van de plaatselijke landbouwers. De Good Food-strategie die zich hiervoor inzet sinds 2015, begint vruchten af te werpen. De huidige crisis (pas trouvé le lien exact) heeft het denkproces geïnspireerd en moedigt een hervorming van onze consumptiegewoonten aan. Hopelijk houdt deze trend ook na de lockdown aan!

*Onderzoek gevoerd door Faitrade Belgium (met het bureau Dynata)

 
Illustratie