Een Good Food-label voor de Brusselse restaurants met aandacht voor duurzame voeding

In het kader van de Good Food-strategie die sinds 2015 wordt ontwikkeld, heeft de Good Food-jury onlangs 34 Brusselse restaurants beloond voor het werk dat ze doen voor een duurzame voeding met respect voor mens en milieu.

 

Benadrukken van verse, lokale en seizoensproducten, producten afkomstig van de biologische landbouw, alternatieven voor dierlijke eiwitten, vermindering van de voedselverspilling,... Het Good Food Resto-label dekt meerdere duurzaamheidsindicatoren. Bovendien heeft dit label als doel officieel de inspanningen te erkennen van de professionelen uit de horecasector die zich inzetten voor deze dynamiek.

Leefmilieu Brussel moedigt zoveel mogelijk restauranthouders aan deze aanpak te integreren en op termijn het aanbod van duurzame voeding voor alle Brusselaars uit te breiden.  Het label “Good Food Resto” werd onlangs toegekend aan 34 restaurants. Binnenkort zal een nieuwe labeling plaatsvinden en u kan nog deelnemen!

Alle restaurants die zich voor dit proces engageren, kunnen gratis begeleiding op maat krijgen die het mogelijk maakt hun sterke punten te identificeren en hun perspectieven voor mogelijke verbeteringen te bestuderen.  

De deadline voor het indienen van de kandidaatsdossiers is 30 augustus 2018. Ondertussen kan  zo snel mogelijk gepersonaliseerde begeleiding worden opgestart.

 

Het volstaat om het bijgevoegde deelnameformulier in te vullen en te bezorgen aan restogoodfood@environnement.brussels

Dernières news

Volg de Good Food-actualiteit: evenementen, projecten en initiatieven van de actoren die bijdragen tot de verankering van een duurzamere voeding in onze hoofdstad.