Projectoproep - Be Circular

De projectoproep “Be Circular – Ondernemingen” ondersteunt innovatieve projecten die de core business van een (of meerdere) onderneming(en) naar meer duurzaamheid willen creëren of doen evolueren in een optiek van circulaire economie.

 

 • Voor Wie  ?

Alle bedrijven (starters of reeds lang bestaande ondernemingen, zeer kleine of grote

ondernemingen), zelfstandigen, vzw’s, partnerschappen van bedrijven, enzovoort die economische activiteiten ontwikkelen die worden uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Voor wat ? 

Elk innovatief initiatief of project of elk initiatief of project dat als doel heeft uw core business tot stand te brengen of te laten evolueren naar meer duurzaamheid vanuit een standpunt van circulaire economie en dat verband houdt met één van deze vier thema’s:

 

Voor de projectoproep 2019 zijn de drie categorieën: lancering, circulaire werven en Impact +

Speciale aandacht zal worden besteed aan de categorie Impact +.

 

3 categorieën :

 • Be Circular _Lancering of ontwikkeling : “Be Circular – Lancering of ontwikkeling” richt zich tot de Brusselse ondernemingen voor elk project van lancering of ontwikkeling van een economische activiteit op het vlak van de circulaire economie.
 • Be Circular_ Circulair bouwen : “Be Circular – Circulaire werven” betreft elke project van een bouwonderneming dat innovatieve oplossingen ontwikkelt om de oorzaken van de productie van bouwafval aan te pakken in plaats van het geproduceerde afval zelf en daarbij de human resources die aan de werken deelnemen valoriseert.
 • Be Circular_IMPACT +: “Be Circular – Impact +” richt zich tot Brusselse ondernemingen voor projecten rond de circulaire economie van gewestelijke omvang, met een grote ambitie op het gebied van impact op het leefmilieu, de tewerkstelling en de ontwikkeling van economische activiteiten.

 

De projecten die wij zoeken zullen hoofdzakelijk betrekking hebben op de volgende vier thema’s:

 • 3R: Réparer, Réutiliser, Recycler (Herstellen, Hergebruiken, Recycleren) alle sectoren samen
 • Voedingssector (behalve landbouwproducten)
 • Circulair bouwen
 • Nieuwe economische modellen van de circulaire economie

 

 • Om wat te ontvangen ? 
  • Een specifieke financiële steun van het Gewest die tot € 30.000, € 80.000 of € 200.000 kan oplopen, al naargelang de categorieën.
  • Steun op aanvraag van alle bedrijfsondersteunende diensten
  • Promotie van het welslagen van uw project

 • Selectiecriterie voor het project 

Aangezien het gaat om een wedstrijd zal de selectie gebeuren op basis van de projecten die het best beantwoorden aan de criteria en dit tot wanneer het beschikbare budget is uitgeput.

De projecten zullen beoordeeld worden op grond van vijf criteria:

 

 1. Overeenstemming met de doelstellingen van de projectoproep «be circular – be brussels»(toepassing van de concepten van de CE).
 2. Ze moeten hun milieu-impact en hun technische haalbaarheid aantonen.
 3. Ze moeten geloofwaardig zijn op economisch vlak
 4. Ze moeten blijk geven van een innoverend karakter ten opzichte van het aanbod op de Brusselse markt of van een wezenlijke evolutie qua positieve effecten, zowel voor het gewest als voor de belanghebbende partijen van het project.
 5. Potentieel voor het creëren van economische waarde en werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

  U heeft nog tot 15 mai 2019, om 12 uur, om uw kandidaatsdossier te registeren via https://www.mycirculareconomy.brussels 

  Alle informatie over de projectoproep en de inschrijvingsvoorwaarden vindt u hier.

  Infosessie op 2 april bij Hub.brussels. Meer info hier.

  Categorie van hulpbron: 
  Taal van de hulpbron: 
  Frans
  PayantGratuit
  1819.brussels