NME Brussel is het steunpunt voor Natuur- en Milieueducatie (NME) voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het werkt met steun van Leefmilieu Brussel en wordt verzorgd door GoodPlanet Belgium. Het maakt deel uit van het Bubble scholennetwerk van scholen, leerkrachten en educatief medewerkers met interesse voor NME.

Alle onderwijsactoren zoals directies, leerkrachten (ook in opleiding), docenten, ouders, pedagogisch begeleiders enzovoort kunnen bij ons terecht met vragen over NME. We promoten en ondersteunen NME in het onderwijs.
Iedereen kan in onze uitleendienst (de Mundo-Bib) gratis leermiddelen, boeken, spelen, meettoestellen, DVD's, zaden en andere materialen uitlenen.

NME -Brussel begeleidt sinds jaren directies en leerkrachten bij hun NME-projecten en deelt met u de ervaringen rond thema's als moestuinieren, (klein-)fruitprojecten, duurzame voeding (V.L.E.E.S: Vlees en vis beperken, Lokaal, Ecologische teeltwijze, Eerlijke handel, Seizoensgebonden), watervoetafdruk, voedselvoetafdruk, preventie voedselverspilling enz.

Enkele van  de vele mogelijke hulpmiddelen die u  NME-Brussel u kan aanbieden:

-Pedagogische aanpak (visie en beleid)

-Ideeën voor projecten

-De dynamiek om collega's of ouders  te betrekken,

-Info over pedagogische leermiddelen (Mundo-Bib) of bestaande vormingen,

- Zadenbib

Categorie van hulpbron

Timing

Terugkerende actie

Doelgroepen

Taal van de hulpbron

Dutch

Praktische info

Datum van de laatste bijwerking: 07/09/2017