Rencontre des Continents is een collectief, georganiseerd in een vzw. De vereniging bestaat uit zeven permanente leden en een groot aantal vrijwilligers die betrokken zijn bij de werking die op een horizontale manier is opgebouwd.

Good Food-ambassadeur - Rencontre des Continents from Bruxelles Env. - Leefmilieu Brus on Vimeo.

  • Voeding als tool voor verandering, verankering en actie

Rencontre des Continents is een erkende vereniging voor voortgezette opleiding. De vereniging werd 19 jaar geleden opgericht en spitst zich toe op een aantal educatieve stromen zoals educatie rond wereldburgerschap, leefmilieu en volksontwikkeling. De educatieve aanpak vertrekt van voeding om met de deelnemers hun vertegenwoordigingen, bekommernissen, hun relatie met de maatschappij te bespreken en een kritische en globale interpretatie van het huidige voedingssysteem te ontwikkelen. Voeding wordt gezien als een echte tool die toelaat zich vragen te stellen en aan te zetten tot verandering.  Het idee is niet om een “gebruiksklaar” model voor te stellen maar met elke groep een reflectie op te bouwen, de macht om te handelen terug te geven.  Zo worden de tools die worden gebruikt voor de opleiding en animatieactiviteiten aangepast aan elke situatie. 

  • Gericht op opleidingen

Hiervoor heeft Rencontre des Continents een reeks van activiteiten ontwikkeld waaronder opleidingen voor professionelen, personen die zich willen omscholen of op zoek zijn naar nieuwe pistes, schakelfiguren, maar ook het grote publiek. De vereniging organiseert ook opleidingen op aanvraag, vooral voor minder gesensibiliseerde en geïnformeerde personen en personen met een culturele diversiteit. Een diversiteit die altijd wordt gevaloriseerd door de animatoren van Rencontre des Continents via de culinaire kennis en rijkdom van de deelnemers.  

  • De workshops of hoe men opnieuw zin kan geven aan voeding

Deze workshops geven iedereen de kans een rol te spelen en op een concrete manier de macht om te handelen terug te vinden. Het zijn ook waardevolle, gezellige momenten van ontmoetingen waar banden worden gesmeed. Het brengt vreugde, kleur, smaak en zelfs poëzie in het dagelijkse leven van de deelnemers die afhankelijk van de situatie vrij geïsoleerd kunnen zijn.

  • Netwerk van voedingsactoren

Rencontre des Continents heeft ook de opdracht banden te smeden met de Brusselse actoren.  De vereniging is vertegenwoordigd in tal van instanties en organisaties zoals Réseau Idée, Réseau Transition, Mycellium, Resap, Rabad, AIA, het adviescomité van Good Food, enz. en evenementen in Brussel en organiseert er ook. 

« Good Food heeft het mogelijk gemaakt om duurzame voeding zichtbaar te maken. Good Food heeft veel burgerinitiatieven ondersteund die het daglicht hebben gezien. Het is een opportuniteit voor een beleidswijziging, om zich vragen te stellen, actie te ondernemen en tot slot opnieuw zin te geven aan een basisbehoefte zoals voeding ». Aldus Magaux Thévenin, animatrice-opleidster bij Rencontre des Continent.

Van Elewyckstraat 35
1050 Ixelles
België

Rencontre des Continents vzw Hoofdzetel: Maison de la Paix Telefoon : 02/734.23.24