Het project ‘Les Garçons Maraîchers’ ontstond in 2015 uit de droom van twee vrienden, Jean-Philippe Gomrée en Arnaud Ghys.  Hun tuinbouwbedrijf verbouwt in Brussel groenten op biologische wijze en ijvert voor een landbouw op levende grond, waarin diversiteit centraal staat. Vandaag verbouwt Jean-Philippe Gomrée in z’n eentje een perceel op het proefterrein in Anderlecht. In de herfst van 2019 zal hij zijn activiteit verhuizen naar een 20 are groot terrein in Jette.

Good Food-ambassadeur - Les Garçons Maraîchers from Bruxelles Env. - Leefmilieu Brus on Vimeo.

  • Van het bord naar het veld

Na 25 jaar lang in de horeca te hebben gewerkt, besloot Jean-Philippe om van koers te veranderen. “De horecasector verkeerde in een crisis. Om de personeelskosten te beperken, maakten we steeds meer gebruik van reeds verwerkte producten. Ik herkende mijn beroep niet meer. “ Hij besloot om een opleiding in ecologische groenteteelt te volgen bij lokale missies in Etterbeek en Elsene. Al snel besefte hij dat het zijn professionele roeping was om groenten te telen die hij altijd al had willen gebruiken in zijn keuken. Een perfecte link dus met zijn vorige baan.

  • Geoptimaliseerd biologisch gewas

Kweken in de stad is kweken op micro-oppervlakten (minder dan 2 hectare). Dat wil dus zeggen dat je voor een optimale productie alles met de hand moet doen. Op kleine oppervlakten is het dan ook onmogelijk om gebruik te maken van machines. Bovendien moet de landbouwruimte geoptimaliseerd worden qua beplanting. Daarom moeten zowel het bodem- en plantonderhoud als de oogst zelf manueel gebeuren. Het is essentieel dat de gewassen geteeld worden op levende, verluchte en natuurlijk aangelegde bodems. We geven de aarde terug wat ze gegeven heeft door maaisel op de grond te laten liggen of door het te gebruiken als compost. De gebruikte zaden, mest en compost zijn uiteraard biologisch.

  • Vakman te gronde

Jean-Philippe wil de Brusselaars, en meer bepaald de restauranthouders, in contact brengen met lokale productie. Een geweldige manier om deze beroepsgroep bewust te maken van het ritme van de seizoenen en van de rijkdom aan tuinbouwvariëteiten. Zijn atypische professionele achtergrond helpt bij de samenstelling van een aanbod aan interessante variëteiten, een ruime keuze en mooie, smakelijke producten. Zijn kweekschema is opgesteld op basis van de producten die hij graag in zijn keuken had willen hebben en vooral op basis van de vraag van zijn klanten. Hij nodigt hen regelmatig uit om hem op zijn terrein te komen bezoeken.

"Good Food heeft voor mij als doel om stedelingen opnieuw in contact te brengen met ‘landbewoners’. Er is land in de stad. Waarom zouden we het niet gebruiken om te produceren, om een positieve maar radicale mentaliteitswijziging te realiseren? “ Jean-Philippe Gomrée....