Lokale voeding

Lokalisatiecriteria
Uw bedrijf is gevestigd in België en u levert uw producten in Brussel.
Facultatief
U verkoopt rechtstreeks ter plaatse in uw bedrijf of bij de klanten.
Licht uw werkwijze kort toe.
We verkopen onze groenten in onze eigen hoevewinkel en we leveren aan klanten in Brussel.

Gezonde, evenwichtige seizoensproducten

Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.

De producent leeft alle onderstaande verbintenissen na, die aan de specificaties voor bioproducten beantwoorden.

  • Biologische zaden of zaailingen gebruiken
  • Natuurlijke meststoffen gebruiken
  • Het gebruik van chemische middelen (meststoffen enz.) zoveel mogelijk vermijden of beperken
  • Chemische behandelingen tegen ziekten, onkruid of parasieten vermijden of beperken
  • Geen GMO’s gebruiken
  • Geen zaden gebruiken die met synthetische gewasbeschermingsproducten zijn behandeld
  • De voorkeur geven aan een diversiteit van landelijke, inheemse vruchten, groenten en granen
  • Productie in verwarmde serres vermijden
Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.
Uw productie is gecertificeerd biologisch.
Uw productie is gecertificeerd biologisch.
Biocertificaat

Strijd tegen voedselverspilling

U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
Anderen
Anderen
Licht uw werkwijze kort toe.
We oogsten alleen wat we nodig hebben.

Ecologisch beheer

U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
Licht uw werkwijze kort toe.
We gebruiken alleen herbruikbare verpakkingen. Verder hebben we geen afval.
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
Licht uw werkwijze kort toe.
Er wordt 2 keer per week geleverd. Daarbij worden alle klanten samen genomen zodat we maar 1 keer naar Brussel moeten rijden.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
Licht uw werkwijze kort toe.
Naast de groententeelt zijn we ook een jeugd- en gezinsboerderij. Wekelijks ontvangen we Brusselse klassen en jeugdgroepen op de boerderij en 7 dagen op 7 is de boerderij open voor publiek.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)