Groenten kweken in de stad kan!

Sinds 2015 promoot de Zadenkiosk het verbouwen van groenten in de stad. Dat doet ze via advies, leerbezoeken aan moestuinen en presentaties in scholen. De kiosk boordevol natuurlijke rijkdom is tegelijk een plek waar amateur-tuiniers elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten wisselen.

(CLICK OP DE 'CC' KNOP VOOR NEDERLANDS ONDERTITELS)

ZADENKIOSK -DEF from Bruxelles Env. - Leefmilieu Brus on Vimeo.

De Zadenkiosk is een mobiele moestuin op een elektrische fiets. Ze begeleidt mensen die groenten willen beginnen kweken of die dat al doen. Voorlopig is de kiosk vooral aanwezig in Laken (Bockstael-buurt) en in Molenbeek (Brunfaut-wijk), maar ze breidt haar activiteiten uit naar scholen, bedrijven en evenementen.

  • Een moestuin in de openbare ruimte die stadsbewoners zin geeft om ook groenten te kweken

Het project ontstond in de Bockstaelbuurt in het kader van het duurzame buurtcontract. Aan de basis ligt een denkoefening van enkele Lakenaars die een verlaten betonplaat transformeerden tot een collectieve groentetuin. De tuinders van het Pocket Park Laneau dat zijn naam niet gestolen heeft, realiseerden zich dat mensen wel graag groenten willen kweken, maar dat ze niet over de nodige kennis en tips beschikken. Daarop bedachten ze de Zadenkiosk. Naar aanleiding van de Wereldexpo van Milaan in 2015 rond het thema ‘De planeet voeden – Energie voor het leven’ deed het Brussels Gewest een oproep om hier creatief op in te gaan. Het project werd voorgesteld in Milaan en was er dankzij de publieksstemming een van de drie finalisten. Dankzij een crowdfunding kon de vzw een  bakfiets aanschaffen. Die werd vervolgens onder handen genomen door een Belgische designer die hem ombouwde tot een opleidings- en ontmoetingsplek. De kiosk doet ook dienst als schakel tussen de buurt en het Pocket Park Laneau.

  • Het potentieel van kleine kweekzones optimaal benutten

Eenmaal opengevouwen biedt de kiosk de voorbijgangers zes zitplaatsen. Daarrond worden modules geïnstalleerd. De animator geeft beknopte opleidingen over de beste manier om groenten te kweken op kleine ruimten, op terrassen, in potten en bakken, helpt groenten planten, deelt zaden uit en brengt de bezoekers in contact met plaatselijke stadslandbouwprojecten.

  • Groenten kweken in de stad om contact en sociale samenhang te bevorderen

“Het is vandaag erg moeilijk geworden om mensen samen te brengen rond onderwerpen als politiek of godsdienst. Mensen vinden het dan moeilijk om met elkaar te discussiëren. Als het echter over groenten kweken gaat, komen er herinneringen naar boven, aan smaken, verhalen die mensen met elkaar delen. Zo ontstaan gesprekken en komt een buurt tot leven.”

 

“Good Food is autonomie, het betekent dat je mensen leert hoe ze in hun eigen voedsel kunnen voorzien. Dat blijft in de 21ste eeuw nog steeds een centrale vraag”, aldus Patrick Balcaen, mede-initiatiefnemer van de Zadenkiosk.

 

Bockstaellaan 160
1020 Laeken
België

0499/58.89.50 - 0499/31.60.03 www.kiosqueagraines.be