Lokale voeding

Lokalisatiecriteria
Uw bedrijf is gevestigd in België en u levert uw producten in Brussel.
Facultatief
U verkoopt rechtstreeks ter plaatse in uw bedrijf of bij de klanten.
Licht kort uw verkoopsproces toe.
Korte keten verkoop via webshop www.bioboerderijdevleterbeek.be, op geregelde afhaalmomenten aangekondigd op de webshop.

Gezonde, evenwichtige seizoensproducten

Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.

Le producteur respecte tous les engagements suivants qui correspondent aux cahiers des charges bio :

  • Adapter le choix des souches et des races à l’environnement local;
  • Assurer une production liée au sol et de plein air;
  • Assurer une densité par individu adéquate en fonction des espèces, le bâtiment d’élevage assure le bien-être des animaux (aération, isolation, ...);
  • Nourrir les animaux de l’exploitation avec des aliments biologiques et majoritairement locaux, le gavage est interdit, les jeunes mammifères sont nourris au lait maternel;
  • Ne pas utiliser d'OGM ni d'intrants chimiques;
  • Favoriser les espèces rustiques et indigènes;
  • Favoriser la reproduction naturelle;
  • Limiter au strict minimum les mutilations (écornage, …);
  • Limiter au maximum les traitements contre les maladies et utiliser des traitements respectueux de l'environnement, la santé des animaux est basée sur la prévention;
  • Préserver et améliorer le capital sol, air, eau et biodiversités des écosystèmes.
Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.
Uw productie is gecertificeerd biologisch.
Uw productie is gecertificeerd biologisch.
Gelieve hier uw biocertificaat toe te voegen.

Strijd tegen voedselverspilling

U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
Anderen
Anderen
Leg in detail uit welke acties u onderneemt tegen voedselverspilling als ze niet in de voorgestelde keuzemogelijkheden vermeld zijn.
Enkel als er 100% vlees op de webshop verkocht is van het varken wordt er overgegaan tot slachting zo is er nooit een overschot.

Ecologisch beheer

U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
Licht uw werkwijze kort toe.
Granen en mais en gras worden gekweekt met de stalmest van de dieren.
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
Licht uw werkwijze kort toe.
Elektriciteit wordt opgewekt door eigen windmolen.
Water wordt opgevangen via de daken wat terug gebruikt wordt voor de dieren.
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
Licht uw werkwijze kort toe.
Bezoek aan het bedrijf is mogelijk, liefst op afspraak.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)
Licht uw werkwijze kort toe.
Rabarber in bioomschakeling wordt al enkele jaren geplukt door de kopers.