Lokale voeding

Lokalisatiecriteria
Uw bedrijf is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Vlaams-Brabant of in Waals-Brabant.
Facultatief
U verkoopt rechtstreeks ter plaatse in uw bedrijf of bij de klanten.
Licht uw werkwijze kort toe.
Onze medewerkers leveren de oogst van onze velden met de bakfiets tot bij de klant. We verwerken de groenten in onze eigen restaurants en verkopen aan particulieren en andere Brusselse restaurants via onze coöperatie met The Food Hub. Bij CSA CourJette plukken abonnees zelf hun aandeel in de oogst. Al onze centrumtuinen bevinden zich in een straal van 3 km van elkaar.

Gezonde, evenwichtige seizoensproducten

Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.

Le producteur respecte tous les engagements suivants qui sont en accord avec les critères du cahier des charges bio:

  • Utiliser des semences ou des plants bios;
  • Utiliser des fertilisants naturels;
  • Eviter ou limiter le plus possible l’utilisation d’intrants chimiques (amendements, engrais, etc);
  • Eviter ou limiter les traitements chimiques contre les maladies, les mauvaises herbes, les parasites;
  • Ne pas utiliser d’OGM;
  • Ne pas utiliser de semences enrobées de produits phytopharmaceutiques de synthèse;
  • Favoriser une diversité de fruits, légumes, céréales rustiques, indigènes;
  • Eviter la production sous serres chauffées.
Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.
Uw productie is gecertificeerd biologisch.
Uw productie is gecertificeerd biologisch.
Biocertificaat

Strijd tegen voedselverspilling

U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
Anderen
Anderen
Licht uw werkwijze kort toe.
Wij gebruiken onze oogstoverschotten om workshops te laten doorgaan rond fermenteren e.d. en in de restaurants van Atelier Groot Eiland, de vzw waar we deel van uitmaken, verwerken we voedseloverschotten van Delhaize en de vroegmarkt.

Ecologisch beheer

U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
Licht uw werkwijze kort toe.
De resten van de groenten worden gecomposteerd voor eigen gebruik, samen met het zaagsel van Klimop, de schrijnwerkerij van Atelier Groot Eiland. Bij CourJette brengen de abonnees hun eigen draagtas of rugzak mee om de groenten in mee te nemen.
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
Licht uw werkwijze kort toe.
Wij leveren met de elektrische bakfiets.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
Licht uw werkwijze kort toe.
Wij recupereren regen- en werfwater en doen al het werk op de velden met de hand. We werken biologisch.
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
Licht uw werkwijze kort toe.
Iedereen is welkom voor een bezoek aan onze velden en aan de vzw in het algemeen, wij organiseren regelmatig rondleidingen. De groenten die we leveren bij The Food Hub krijgen een etiket waarop "Uit onze moestuin Bel Akker" staat.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
Licht uw werkwijze kort toe.
Onze vzw richt zich met Bel Akker op mensen in arbeidszorg. Zij hebben meestal een uitkering van de mutualiteit, de werkloosheidsdienst, het ocmw... Wij geven hen daarbij een onkostenvergoeding.
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)
Licht uw werkwijze kort toe.
CourJette is een zelfoogsttuin, onze biowinkel is een coöperatie met the Food Hub. De vrijwilligers en de abonnees werken regelmatig samen op het veld. Bij CourJette worden de klanten aangespoord om mee te komen planten, workshops te volgen, klusjes te doen.