GoodPlanet Belgium

Sinds 1997 inspireert GoodPlanet Belgium jong en oud om zich in te zetten voor een duurzame samenleving, door expertise te delen en positieve acties te ondernemen.
GoodPlanet ontwikkelt en begeleidt projecten, vormingen en lespakketten rond alle duurzaamheidsthema's (consumptie en afvalbeheer, energie en klimaat, mobiliteit, natuur en biodiversiteit, samenleven, voeding en water). 50 medewerkers en tientallen vrijwilligers uit alle hoeken van het land zetten hiervoor dagelijks hun knowhow en passie op het vlak van duurzame ontwikkeling in.

De organisatie richt zich daarbij in de eerste plaats naar kinderen en jongeren. Jaarlijks sensibiliseren de educatief medewerkers meer dan 300.000 kinderen en jongeren. GoodPlanet is eveneens partner van bedrijven die actief hun maatschappelijke rol opnemen en zet sensibiliserende acties op naar een breed publiek. Zo worden jaarlijks ook 50.000 volwassenen bereikt. Naast deze aanzienlijke impact op individueel en groepsniveau (bedrijven, scholen, verenigingen en openbare besturen), streeft GoodPlanet ook naar een meer structurele impact op onze maatschappij. De creatieve ideeën van GoodPlanet inspireerden al menig beleidsmaker.

GoodPlanet is de Belgische partner in een internationaal netwerk opgericht door de bekende Franse cineast en fotograaf Yann Arthus-Bertrand. Deze samenwerking leidt tot een nieuwe synergie: een sterke boodschap om steeds meer mensen te inspireren voor een duurzame samenleving, geïllustreerd door indrukwekkend beeld- en filmmateriaal van Yann Arthus-Bertrand.

GoodPlanet in 90 seconden: klik hier.

Categorie
Informatie- / animatieorganisme
Doelgroepen
Talen
Dutch
Praktische info

Edinburgstr 26
1050 Elsene
België

Telefoon
02/893 08 08
Datum van de laatste bijwerking: 19/02/2019