Federatie van Maatschappelijke Diensten

Wat is de FdSS-FdSSB?

De FdSS is de Federatie van Maatschappelijke Diensten.

De FdSSB is de Federatie van Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten.

Het gaat dus om twee zusterfederaties die elk een aparte vzw vormen. Ze hebben elk hun eigen leden. Ze delen hun middelen en streven gelijkaardige doelstellingen na, waarbij ze beide aandacht besteden aan de verdediging van de specifieke belangen van hun eigen leden.

Het actiedomein omvat de strijd tegen armoede, kwetsbaarheid en sociale uitsluiting.

Waarvan vormt de FdSS-FdSSB een federatie?

De FdSS-FdSSB omvat de erkende sociale en psychosociale diensten van Brussel en Wallonië:

  • 10 Centra voor Globale Sociale Actie (CASG - erkend door de COCOF)
  • 13 Centra voor Hulp aan Personen (CAP - erkend door de COCOM), waaronder 4 Forensische Hulpdiensten (SAJ)
  • 4 Forensische Hulpdiensten (SAJ - erkend door de COCOF)
  • 3 Waalse Sociale Dienstcentra (CSSW - erkend door het Waals Gewest)
  • 2 Ontmoetingsruimten (ER - erkend door de COCOF)
  • De Sociale Begeleidingsdienst voor Sociale Huurders (SASLS - erkend door het Brussels Gewest)
Catégorie: 
Collectiviteit / Brusselse overheidsinstantie
Doelgroepen: 
Langues: 
Nederlands
Rue Gheude, 49
1070 Anderlecht
België