Brussel Economie en Werkgelegenheid, GOB

Dienst Economie - Landbouw, Bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

 

Onze opdrachten en activiteiten

Het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft de opdracht de duurzame economie en de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen. De dienst Economie - Landbouw coördineert in het bijzonder de gewestelijke Good Food Strategie in nauwe samenwerking met Leefmilieu Brussel. 

De acties die door de dienst Economie - Landbouw in het kader van deze strategie worden uitgevoerd zijn gericht op de aanmoediging en ontwikkeling van een duurzame professionele landbouwproductie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Om de ontwikkeling van een duurzame voedselproductie aan te moedigen streeft het Gewest naar het vereenvoudigen van de toegang tot gevarieerde productielocaties in de volle grond en bovengronds. Bovendien streeft het Brussels Gewest ernaar de landbouwgrond in de voorsteden te behouden en de voedende functie van deze grond voor de stad aan te moedigen.

Ter ondersteuning van de professionele stadslandbouw worden acties ondernomen om de initiatiefnemers van projecten te stimuleren, te steunen en te begeleiden, technische en juridische obstakels voor de ontwikkeling van projecten weg te nemen.

Algemeen kaderen de acties die de dienst Economie - Landbouw nog onderneemt tot 2020 binnen de volgende actielijnen van de Good Food Strategie :

 

ACTIELIJN 1: Verhoging van de duurzame lokale voedselproductie

Actie 1 - Ontwikkeling van een duurzame lokale voedselproductie

ACTIELIJN 2: Begeleiding van de herlokalisatie en de overgang naar een duurzamer aanbod voor iedereen

Actie 1 - Op een transversale wijze voor de overgang van het voedselaanbod zorgen

Actie 2 - De overgang van kantines en restaurants naar een duurzamer aanbod versnellen

ACTIELIJN 4: Ontwikkeling van een duurzame, aantrekkelijke "Good Food"- voedselcultuur

Actie 1 - Ontwikkeling van het concept "Good Food.brussels"

ACTIELIJN 6: Nadenken over en ruimte maken voor de voedingssystemen van morgen

Actie 1 - Ontwikkelen, opvolgen en valoriseren van onderzoeks- en innovatieprojecten

ACTIELIJN 7: Governance inzake de toepassing van de strategie

Actie 1 - De sturing, opvolging en evaluatie van de strategie verzorgen

Categorie
Collectiviteit / Brusselse overheidsinstantie
Doelgroepen
Talen
Dutch
Praktische info

Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
België

Datum van de laatste bijwerking: 12/12/2017