Biowallonie is de omkaderende structuur voor de biosector in Wallonië.

Biowallonie is eind 2013 opgericht en is verantwoordelijk voor de opvolging van de acties in het kader van het Strategisch Plan Bio. Met haar acties voert Biowallonie drie opdrachten uit:

  • Omkadering van producten in de biologische landbouw: 

Persoonlijk advies en opleidingen voor bioboeren en boeren die de overstap willen maken. Biowallonie steunt coöperaties en de ontwikkeling van korte circuits en maakt de bioregelgeving algemeen bekend.

  • Creatie van nieuwe filières op het niveau van de productie, de verwerking, de distributie, de restauratie en de winkels:

Werk aan de introductie en het gebruik van biologische producten in de voedingssector in het algemeen via de creatie van netwerken tussen de verschillende spelers. In dit kader werkt Biowallonie aan de bewustmaking en de begeleiding van de introductie van biologische producten en duurzame voeding binnen de restauratiesector in Wallonië en Brussel.

  • Promotie van biologische landbouw onder conventionele professionals:

Opleidingen en conversiesessies voor conventionele professionals.

Biowallonie wil dat de biologische landbouw in Wallonië en Brussel volledig deel gaat uitmaken van onze samenleving: bio moet niet meer weg te denken zijn en voor iedereen toegankelijk zijn.

Categorie
Informatie- / animatieorganisme
Doelgroepen
Talen
Frans
Praktische info

België

Datum van de laatste bijwerking: 30/09/2021