Zadenbeurs en lezing-debat "Moestuinen en bodemverontreiniging in Brussel"

Réseau des projets citoyens Good Food en Région de Bruxelles-Capitale

17/01/2018

Zware metalen, koolwaterstoffen, pesticiden, allemaal stoffen die in staat zijn de stadsgronden waarop we willen telen, verontreinigen… Dit maakt dat sommige tuinders van de Brusselse moestuinen hun toevlucht moeten nemen in het kweken in bakken of kostelijke methodes zoals het uitgraven en vervangen van de aarde. Bovendien bestaat er een zekere onduidelijkheid rond de sanitaire risico’s die gelinkt zijn aan het eten van « besmette » groenten en eveneens wat betreft de beheersmethodes voor vervuilde gronden zoals bio- of photoremediatie. Tegenover deze complexe situatie voelen tuinders zich vaak hulpeloos wanneer ze een verontreiniging ontdekken. Soms hebben ze het gevoel dat ze niet kunnen deelnemen aan de beslissingen die de overheden nemen. De ambitie van de ontmoeting van 4 februari is om de uitdagingen te verduidelijken en concrete maatregelen te bespreken.

Welk type verontreiniging komen we tegen in Brussel ? Hoe weten of een grond vervuild is ? Wat zijn de risico’s voor de volksgezondheid ? Wat doen wanneer de grondverontreiniging bewezen is ? Zijn kweken in bakken of uitgraving de enige mogelijke oplossingen ? Wat zijn de mogelijkheden en limieten van de zogezegde « zachte » methodes  (bio- phytoremediatie) om de grondverontreiniging te beheren ?

Lees meer, inschrijven 

Illustratie