Lokale voeding

U bent gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en levert aan Brusselse horecazaken.

Gezonde, evenwichtige seizoensproducten

De verdeler leeft alle volgende engagementen na:

  • Hoofdzakelijk biologische producten of producten afkomstig van kwekerijen of verwerkingsbedrijven die de Good Food-engagementen voor producenten en verwerkers naleven, aanbieden.
  • De voorkeur geven aan producten van het seizoen en van lokale herkomst (in de kijker gezet in de verkoopruimte, afhankelijk van het seizoen).
  • Informatie inwinnen en verstrekken over de herkomst, productiewijze en traceerbaarheid van de producten.
  • De consumptie van plantaardige proteïnen aanmoedigen.
  • De consumptie van producten van de hoogste kwaliteit en zelfbereide producten aanmoedigen, bv. door de verspreiding van recepten.
  • Voor zeeproducten, de voorkeur geven aan producten, afkomstig van gecertificeerd biologische kwekerijen of zeevriendelijke visserijmethoden.
Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.
Uw distributie is gecertificeerd biologisch

Strijd tegen voedselverspilling

U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
Anderen
La Ruche qui dit Oui ! est une marque Waste Warrior, c'est-à-dire que nous sommes engagés à lutter contre le gaspillage alimentaire en signant la déclaration "Pour une planète sans gaspillage alimentaire". La lutte contre le gaspillage alimentaire est inscrit dans notre ADN puisque le producteur ou l'artisan prépare uniquement les commandes des produits vendus via notre plateforme digitale.

Ecologisch beheer

U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
À la Ruche qui dit Oui !, nous avons à cœur de créer un système alimentaire plus juste et plus durable. Cela passe justement par la réduction des coûts environnementaux liés aux transports. Aussi, chez nous, les produits parcourent en moyenne 28 kilomètres avant l’assiette.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
La Ruche qui dit Oui ! est une plateforme qui permet aux consommateurs d'acheter des produits frais et locaux en direct des producteurs de leur région. Une fois par semaine, ils se rendent dans une Ruche pour aller récupérer leur commande et rencontrer les producteurs.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)