Lokale voeding

Lokalisatiecriteria
Uw verwerkingsplaats is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en u verkoopt of levert in Brussel.
Facultatief
U bevoorraadt zich bij minstens 1 Brusselse distributeur/producent die aan de verplichte Good Food-criteria beantwoordt.
Geef de namen van de betreffende leveranciers.
Farm
Wanneer u de keuze heeft, geeft u de voorkeur aan regionale of Belgische grondstoffen.
Wanneer u de keuze heeft, geeft u de voorkeur aan regionale of Belgische grondstoffen.
Leg concreet uit hoe u te werk gaat
Mais nous nous approvisionnons aussi chez The Barn Bio Market et d'autres producteurs ou distributeurs qui répondent à nos critères pour donner la priorité aux produits locaux, de saison et issus d'agriculture raisonnée.

Nous devons encore créer des partenariats (boulangerie, boucherie/charcuterie, fromagerie, ...) avec beaucoup de monde, ayant lancé notre activité le 3 septembre 2018.
U verkoopt rechtstreeks ter plaatse in uw bedrijf of bij de klanten.
U verkoopt rechtstreeks ter plaatse in uw bedrijf of bij de klanten.
Leg concreet uit hoe u te werk gaat
Nous produisons des boîtes à pique-nique que nous livrons alors dans les écoles avec lesquelles nous avons noué des relations et obtenu un accord pour venir les distribuer.

Gezonde, evenwichtige seizoensproducten

Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.

De verwerker leeft alle onderstaande verbintenissen na:

  • Als grondstof de voorkeur geven aan verse landbouwproducten van de hoogste kwaliteit
  • Bij de ontwikkeling van de producten de voorkeur geven aan gecertificeerd biologische ingrediënten of ingrediënten volgens de Good Food-principes voor producenten
  • Hoofdzakelijk Belgische producten gebruiken als grondstof
  • Producten van minderwaardige kwaliteit uitsluiten
  • Additieven die het product kunnen denatureren, zoals kunstmatige aroma’s, smaakversterkers of zoetmiddelen, vermijden
  • Gehydrogeneerde vetten vermijden
  • De toepassing van ioniserende straling voor de bewaring van de producten vermijden
  • Voor zeeproducten, de voorkeur geven aan producten, afkomstig van gecertificeerd biologische kwekerijen of zeevriendelijke visserijmethoden
  • Natuurlijke fermenten en gisten verkiezen boven chemische alternatieven
Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.
Uw transformaties zijn biologisch gecertificeerd
Uw transformaties zijn biologisch gecertificeerd

Strijd tegen voedselverspilling

U hergebruikt overschotten in uw productie
U hergebruikt overschotten in uw productie
U gebruikt ongebruikte producten als ingrediënten voor uw bereidingen
U gebruikt ongebruikte producten als ingrediënten voor uw bereidingen
U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
Anderen
Anderen
Leg in detail uit welke acties u onderneemt tegen voedselverspilling als ze niet in de voorgestelde keuzemogelijkheden vermeld zijn.
Nous livrons nos boîtes en inox récupérables que nous lavons et re-utilisons bien évidemment. C'est bien pour la planète, mais aussi d'un point de vue éducatif pour les enfants (que nous voulons sensibiliser aux enjeux alimentaires de demain pour la santé et l'environnement).

Nous aimerions connaître les possibilités pour partager nos surplus de production pour l'aide alimentaire. Nous en avons encore parlé ce matin!

Ecologisch beheer

U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
Licht uw werkwijze kort toe.
voir les boîtes (Tiffin)
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
Licht uw werkwijze kort toe.
Pour l'instant, nous faisons tout nous-même mais nous avons déjà les contacts pour faire des livraisons à Bruxelles avec des coursiers en vélo. Nous attendons le volume nécessaire et l'activité pour pouvoir rentabiliser un tel investissment (ou dépense...)
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
Licht uw werkwijze kort toe.
Oui bien sût, nous ne faisons pas de compromis sur l'achat de nos ingrédients et somme disposés à montrer nos produits. Nous aimerions d'ailleurs également mettre en avant nos producteurs primaires.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)