Lokale voeding

Lokalisatiecriteria
Uw verwerkingsplaats is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en u verkoopt of levert in Brussel.
Facultatief
U bevoorraadt zich bij minstens 2 Brusselse distributeurs/producenten die aan de verplichte Good Food-criteria beantwoorden.
Geef de namen van de betreffende leveranciers.
Je distribue mes produits chez Efarmz, Belgomarkt et la Ruche qui dit Oui afin d'être au plus proche des consommateurs.
Wanneer u de keuze heeft, geeft u de voorkeur aan regionale of Belgische grondstoffen.
Wanneer u de keuze heeft, geeft u de voorkeur aan regionale of Belgische grondstoffen.
Leg concreet uit hoe u te werk gaat
J'achète régulièrement mes oeufs et mon beurre bio à des producteurs de la Ruche qui dit oui de Forest. J'y vend également mes produits.
U verkoopt rechtstreeks ter plaatse in uw bedrijf of bij de klanten.
U verkoopt rechtstreeks ter plaatse in uw bedrijf of bij de klanten.

Gezonde, evenwichtige seizoensproducten

Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.

De verwerker leeft alle onderstaande verbintenissen na:

  • Als grondstof de voorkeur geven aan verse landbouwproducten van de hoogste kwaliteit
  • Bij de ontwikkeling van de producten de voorkeur geven aan gecertificeerd biologische ingrediënten of ingrediënten volgens de Good Food-principes voor producenten
  • Hoofdzakelijk Belgische producten gebruiken als grondstof
  • Producten van minderwaardige kwaliteit uitsluiten
  • Additieven die het product kunnen denatureren, zoals kunstmatige aroma’s, smaakversterkers of zoetmiddelen, vermijden
  • Gehydrogeneerde vetten vermijden
  • De toepassing van ioniserende straling voor de bewaring van de producten vermijden
  • Voor zeeproducten, de voorkeur geven aan producten, afkomstig van gecertificeerd biologische kwekerijen of zeevriendelijke visserijmethoden
  • Natuurlijke fermenten en gisten verkiezen boven chemische alternatieven
Door dit aan te klikken, verbindt u zich ertoe om deze verplichtingen te respecteren.
Uw transformaties zijn biologisch gecertificeerd
Uw transformaties zijn biologisch gecertificeerd

Strijd tegen voedselverspilling

U hergebruikt overschotten in uw productie
U hergebruikt overschotten in uw productie
Licht uw werkwijze kort toe.
Quand je prépare des madeleines au citron, j'utilise essentiellement les zestes. Je congèle le jus de citron, pour réaliser des glaçages ou des lemon curd. Je travaille également de façon à produire au plus juste les bonnes quantités, afin de ne pas avoir à jeter. Je calcule combien il me faut d'appareil pour mes commandes.
U gebruikt ongebruikte producten als ingrediënten voor uw bereidingen
U gebruikt ongebruikte producten als ingrediënten voor uw bereidingen
U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U gebruikt een platform voor de distributie van onverkochte goederen, zoals de Schenkingsbeurs of Foodwe, waar u uw productieoverschotten schenkt of met korting verkoopt.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
U werkt samen met iemand uit de voedselhulp aan wie u regelmatig uw productieoverschotten geeft.
Anderen
Anderen

Ecologisch beheer

U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
U staat achter de ‘zero waste’-filosofie: u beperkt de afvalproductie die uw activiteit veroorzaakt en volgt de logica van de kringeconomie (terugwinning van afval en omzetting in middelen)
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
U optimaliseert de transportlogistiek door de afstanden te beperken, de capaciteit van de voertuigen maximaal te benutten en de voorkeur te geven aan zachte mobiliteit.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
U volgt een low-energy logica (zachte mechanisatie, de inzet van dieren als trekkracht, hernieuwbare energieën, zachte mobiliteit, …), bent spaarzaam met water en beperkt water-, bodem- en luchtvervuiling tot een minimum.
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
U streeft naar transparantie, garandeert de traceerbaarheid van uw producten en staat open voor verzoeken om kennis te maken met uw werkwijze en uw producten (bv. bezoek aan uw bedrijf).
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U bent verbonden aan het WIV, EES, ETA / stelt kansarme of sociaal uitgesloten mensen tewerk of richt zich tot hen.
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)
U ontwikkelt processen om de werknemers en/of consumenten bij uw activiteit te betrekken en hun actieve deelname en beslissingsbevoegdheid in de werking van de onderneming te bevorderen (zelf laten plukken, coöperatieve, ...)