Wie goed wil eten, zet zich ook in voor het klimaat

Par Solvyns

De laatste tijd trok de oproep tot verandering ongetwijfeld de aandacht dankzij de vele klimaatmarsen. Bijdragen tot de noodzakelijke verandering doen we echter ook in ons dagelijks leven: het pad naar een ecologisch verantwoordere wereld begint op ons bord!

U kon er niet naast kijken. Op 27 januari betoogden 70.000 mensen voor het klimaat in meerdere Belgische steden. Al meerdere weken komen duizenden jongeren elke donderdag op straat om hun stem te laten horen en een beter klimaat te eisen. De boodschap is duidelijk: steeds meer mensen willen iets doen aan de opwarming van het klimaat. Maar hoe moeten we daaraan beginnen?

Als het om voeding gaat, is het belangrijk om te weten dat onze voedingsgewoonten een zware impact hebben op het klimaat. Volgens de FAO (de Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties) zijn voedselverlies en – verspilling jaarlijks verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de broeikasgassen. De veeteelt is verantwoordelijk voor 14,5%.

In ons dagelijks leven kunnen we dus beslist iets doen voor het klimaat, door twee zeer concrete Good Food-gebaren: de strijd aanbinden met voedselverspilling en minder dierlijke eiwitten verbruiken (vlees, melk, enzovoort).

Er verandert iets op het bord van de Brusselaars

In Brussel zijn talrijke projecten ontstaan om verspilling bij de bron aan te pakken. Meerdere verenigingen en gemeenten organiseren kookworkshops tegen verspilling, meer dan 150 restaurants bieden klanten die hun bord niet leegeten rest-o-packs, scholen mobiliseren zich om verspilling in de refter tegen te gaan…

Om te vermijden dat aanzienlijk hoeveelheden overgebleven, maar nog eetbare voedingswaren weggegooid worden (voor u op vakantie vertrekt bijvoorbeeld), bestaat de oplossing van de open koelkasten. Daar kunnen particulieren en bedrijven (winkels, restaurants) voedingswaren inleggen, zodat mensen die het niet breed genoeg hebben, ze gratis kunnen verbruiken. Sinds 2014 werd dankzij dit systeem zomaar even 150 ton voedsel uitgedeeld. Het is een mooie manier om verspilling te vermijden en kwetsbare bevolkingsgroepen te helpen, zeker als u weet dat een derde van de Brusselaars onder de armoedegrens leeft.

Wat het vleesverbruik betreft, volgens onze enquête bij het Brusselse publiek verklaart 43% van de bevolking (veel) minder vlees te hebben gegeten in 2018 dan in 2017. Het percentage vegetariërs in de hoofdstad zou gestegen zijn van 0,9% in 2013 tot bijna 11% in 2018: dat is meer dan tien keer meer in vijf jaar tijd.

Goog Food-gebaren voor het klimaat

Wilt u ook bijdragen tot deze verandering? Ontdek dan een van de veel restaurants met Good Food-label die vegetarische alternatieven aanbieden. U kunt ook de tips & tricks van de Good Food-ambassadeurs volgen om een klimaatvriendelijk bord samen te stellen: meer peulvruchten, lokale en seizoensgebonden producten, biologische ingrediënten en geen verspilling. Afspraak op de Good Food-portaalsite en de Facebook-pagina van Good Food Brussels. Daar vindt u tools, evenementen en inspirerende mensen die in Good Food-geest iets proberen te doen voor het klimaat.

Deel gerust uw ideeën en concrete acties met ons, zodat de beweging elke dag groeit!

#goodfoodfortheclimate

Laatste nieuwsberichten