Inspireer je wijk!

Par Good Food

Via de projectoproep “Vooruit met de wijk” ondersteunen we voor de derde keer op een rij burgerprojecten. Het ontbreekt de Brusselaars niet aan ideeën voor een duurzame ontwikkeling van het gewest: sluit je bij hen aan!

Sinds de eerste editie in 2016 kregen burgercollectieven voor bijna 120 projecten methodologische en financiële ondersteuning. Vrienden en buren denken samen na over leuke ideeën om het gewest duurzamer, aangenamer en leefbaarder te maken. Voorbeelden van bestaande “Good Food”-projecten zijn: het aanleggen van een collectieve kippenren, een moestuin, een boomgaard, of het delen van goede tips om lokaal te koken met seizoensgroenten en voedselverspilling tegen te gaan.

We doen het samen

Wanneer je een collectief project uitwerkt, heb je de kans om zaken met elkaar te delen, te bespreken en op te bouwen. Om je te helpen om die collectieve dynamiek op gang te brengen en je project op een gestructureerde manier uit te bouwen, biedt Leefmilieu Brussel je methodologische en financiële ondersteuning. Daarnaast kan je opleidingen volgen en krijg je de kans om burgers te ontmoeten die in andere wijken al rond Good Food werken.

Reageren op de projectoproep

Leefmilieu Brussel doet zijn projectoproep op 28 mei. Dien zo snel mogelijk je aanvraag in om begeleiding te krijgen (voor 21 oktober) via https://leefmilieu.brussels/vooruit. Dankzij deze begeleiding kan je je project uitwerken en voor 25 november je uiteindelijke kandidatuur indienen.

 

Meer info: https://leefmilieu.brussels/vooruit

Informatiesessies (sterk aanbevolen): 27 juni en 17 september–Elzenhof, Kroonlaan12, Elsene (16u-18u)

Dernières news

Volg de Good Food-actualiteit: evenementen, projecten en initiatieven van de actoren die bijdragen tot de verankering van een duurzamere voeding in onze hoofdstad.