Centraal in de Brusselse groene ruimten: gezinsmoestuinen

Par Solvyns

Kweken begint bij het delen van het land ... Wist u dat Leefmilieu Brussel de Brusselaars 373 percelen aanbiedt op 16 verschillende locaties in het Gewest? Bedoeling is om aldus nieuwe tuinen te ontwikkelen over het hele grondgebied en te kunnen beantwoorden aan de grote vraag bij de thuiskwekers.

 

Ruimte voor uitwisseling en meer biodiversiteit in de stad

Op 5,40 hectare verspreid over de gemeenten Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Ukkel, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Lambrechts-Woluwe en Molenbeek, beheert Leefmilieu Brussel 373 moestuinen, zodat stadsbewoners hun eigen gewassen kunnen verbouwen. Maar landbouw naar de stad halen gaat niet zomaar: de percelen moet zorgvuldig worden beheerd, volgens de principes van de biologische landbouw, zonder pesticiden of chemische meststoffen. De aanleg moet ook aan bepaalde criteria voldoen om te komen tot een geïntegreerde landschapscultuur.

 

Goede praktijken

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw handvest om u beter te begeleiden. Dat gebeurt in samenwerking met de studenten milieubeheer van de ULB. Het biedt leken alternatieven en praktische antwoorden, voor een nog meer organische en productieve tuin.

Gezinsmoestuinen maken deel uit van de Good Food strategie om kweekruimte in de stad te voorzien voor alle Brusselaars. Klik hier voor meer informatie en om u te registreren op de wachtlijst.

Laatste nieuwsberichten