In 2019 begin ik een moestuin

Par Solvyns

Vandaag kunnen bewoners veel meer kweken in de stad dan enkel wat kruiden. Steeds meer steden als Brussel ontwikkelen echte strategieën rond stedelijke landbouw. Van een pot bieslook op de vensterbank tot een heuse boerderij, alles is mogelijk en iedereen kan op zijn eigen schaal aan de slag gaan.

 

Lokaal produceren zonder te veel transport, zonder chemische behandeling of verpakking… helpen om de ecologische impact sterk te beperken. In een stedelijke omgeving draagt het bovendien bij tot de biodiversiteit en de luchtkwaliteit. Deze praktijk staat niet alleen garant voor het plezier om uw eigen oogst te proeven, maar helpt ook besparen en zorgt ervoor dat de stadsmens opnieuw voeling krijgt met de natuur en zijn cycli. Bovendien is het bevorderlijk voor het sociaal contact.

Heeft u geen tuin of geen balkon? Er zijn tal van andere mogelijkheden in Brussel. Naast de collectieve moestuinen en individuele percelen die ter beschikking van de stadsbewoners staan, zijn er nog andere formules, zoals co-tuinieren en gedeelde tuinen. Stadslandbouw omvat ook de bakken, verticale culturen, daktuinen… en zelfs het innemen van bepaalde openbare ruimten (braakliggende terreinen, bermen, kelders, parkeerplaatsen, enzovoort).

 

Uw beurt om de stap te zetten!

Om te beginnen heeft u gezonde grond nodig. De kaart van de bodemtoestand van Leefmilieu Brussel kan u helpen om eventuele vervuiling te identificeren. Kies vervolgens zorgvuldig de gebruikte zaden en scheuten: neem bij voorkeur biologische om pesticiden te vermijden. Een goede voorbereiding van de grond alvorens te planten is ook een essentiële etappe.

Hulp nodig? Raadpleeg dan de technische fiches van Leefmilieu Brussel over de stadsmoestuinen of woon een van de ‘Telen in de stad’- workshops  bij. Er staat een lijst van zaadhandelaars op onze “Kweken in de stad”-website Tot slot kunt u een beroep doen op een netwerk van Moestuinmeesters, allemaal gedreven vrijwilligers die u kunnen helpen om uw tuin optimaal aan te leggen en te benutten.

Laatste nieuwsberichten