13 mei - Bijeenkomst van de duurzame burgerinitiatieven in Brussel - Debatten, Workshops, Netwerk

Par Leefmilieu Brussel

Bijeenkomst van de burgerinitiatieven : afspraak op 13 mei !

Iets meer dan 150 personen en tientallen initiatieven hebben reeds hun deelname aan de Bijeenkomst van de duurzame burgerinitiatieven in Brussel bevestigd ... en u ?

Het programma van de dag zal de presentatie van diverse initiatieven om de ontmoeting , de oprichting van een netwerk te bevorderen, combineren met een wederzijdse uitwisseling van praktijken en knowhow. Ook zal het debat worden geopend over de relatie tussen overheden, verenigingen, initiatieven en actoren op het terrein, met als doel de governance (financiering, actiewijzen,...) te laten evolueren.

 

9u30 – 10u00

Verwelkoming

10u00 – 11u00Laten we elkaar ontmoeten! Moment van dynamische uitwisseling om elkaar anders te ontmoeten

11u00 – 11u15Tussenkomst van Mevrouw Céline Fremault, Brusselse Minister van Leefmilieu.

11u15 – 12u30Presentatie & Uitwisseling (plenair) : Plaatsbepaling van de burgerinitiatieven in Brussel Met BRAL vzw, Réseau Transition asbl, Leefmilieu Brussel en Brulocalis.

 

12u30 – 13u00

Lunch met Collect’Actif 

13u00 – 14u00« Café citoyen »: Mapping van de actoren – Pecha Kucha – Cartografie  – Gedeelde agenda – Tentoonstelling portretten van initiatieven – Documentatieruimte – Projectieruimte

14u00 – 16u00Workshop / Debat / Initiatievenkorf

 • 14u00 - 16u00 / Workshop/debat "Governance" : Hoe kunnen de lokale overheden en de burgercollectieven beter samenwerken om de bestendigheid van de lokale dynamieken te ontwikkelen ten gunste van het milieu?
 • 14u00 - 16u00 / Workshop/debat "Netwerkvorming van de initiatieven" : welke tools (digitaal)/ontmoetingen voor een burgercollectief-dynamiek?
 • 14u00 - 16u00 / Initiatievenkorf : ga naar waar je goesting in hebt !
 • Pimp my project ! Advies om uw initiatieven te versterken
 • Projecties en uitwisseling over collectieve tuinen
 • Spel-debat "Transition City" 
 • Kind & burger Café "milieueducatie"
 • Uitwisseling over de participatieve kruideniers
 • Workshops over innerlijke transitie
 • Juiste prijs en juiste tijd : welke overeenstemming in de SAGAL ?
 • Workshop "Repair Cafés ? Repair Together !"
 • Workshop « Laten we onze buren ontmoeten / Straten in transitie »
 • Uitwisseling rond een kopje thee « En de sociale samenhang? »

16u30-17u30

Burgervergadering: Wat na 13 mei?

Uitwisseling rond concrete toe te passen werklijnen

17u30 - 18u00Afsluiting en drankje

 

 

 

Een eerste fase…

Deze bijeenkomst dat als doel heeft de banden tussen de verschillende burgerinitiatieven en de lokale actoren die actief zijn op het grondgebied van het Brussels Gewest te versterken is een eerste fase. De slotvergadering zal de gelegenheid zijn om actiepistes naar voren te brengen en het vervolg uit te stippelen om het autonome netwerkverband van de initiatieven te versterken.

 

Doe mee !

Vragen ?

 

Wij hopen u er te mogen begroeten!

Georganiseerd via een partnerschap tussen Bral, Réseau des Consommateurs Responsables (RCR), Réseau Transition, de Participatieve Duurzame Wijken, Brulocalis en Leefmilieu Brussel, op initiatief van de minister van Leefmilieu, Céline Fremault. Met de medewerking van SCI, Repair Together, Civic Innovation Network, Strategic Design Scenarios, GASAP, Equilibre asbl, Dewey, Be planet, Habiquart L28, Logis Floreal, Rue en Transition, Brussels Together, Communa, RemoCoeurs, Collect’Actif, Espace Environnement, VILCO, Châtelain ne gaspille rien… 

 

Dernières news

Volg de Good Food-actualiteit: evenementen, projecten en initiatieven van de actoren die bijdragen tot de verankering van een duurzamere voeding in onze hoofdstad.