Leefmilieu Brussel heeft het Good Food Centrale keuken-label ingevoerd om de toegang tot het Good Food Kantine-label te vergemakkelijken voor kantines die samenwerken met een externe dienstverlener.

Centrale keuken-label versus Kantine-label

Eenzelfde doelstelling: duurzame maaltijden

Het Good Food Centrale keuken-label en het Good Food Kantine-label hebben hetzelfde doel: structuren aanmoedigen om hun maaltijden gezonder te maken, hun milieu-impact te verminderen en de inspanningen hiervoor te belonen.  

Op het menu: meer verse seizoensgroenten en -fruit, evenwichtige gerechten, plantaardige eiwitten, vegetarische alternatieven, biologische en fairtradeproducten, minder verspilling en ... veel smaak! Het label legt ook de nadruk op kwaliteitsvol vlees en dieren die worden gekweekt met respect voor het dierenwelzijn en de duurzame visvangst.

Waarom een Centrale keuken-label?

Hoewel het Good Food Kantine-label zich tot alle kantines richt, is in de praktijk gebleken dat de toegankelijkheid ervan beperkt was voor de kantines die met een externe dienstverlener werken. Tal van bewijzen en documenten hangen immers af van de dienstverlener (tickets van leveranciers, bestelbonnen, enz.). Daarom heeft Leefmilieu Brussel in samenwerking met de sector het Good Food Centrale keuken-label ontwikkeld.  

Het Centrale keuken-label is dus het Kantine-label aangepast voor structuren die maaltijden bereiden op een productiesite en die vervolgens in een kantine worden geconsumeerd: scholen, ziekenhuizen,  bedrijven ...

Een voordeel voor iedereen

Voor de centrale keukens (productiesite)

De productiesite zal ten aanzien van de klanten de garantie kunnen doen gelden van een maaltijdaanbod waarin de principes van gezonde en milieuvriendelijke voeding zijn verwerkt. De keuken zal haar label in het aanbod en de contracten met private en publieke aanbestedende diensten kunnen valoriseren. 

Het label vormt ook de gelegenheid om het personeel te mobiliseren en te valoriseren rond een positief project dat past in een duurzame aanpak.

Voor de kantines

Voor de kantines die het Good Food Kantine-label ambiëren en die samenwerken met een cateringbedrijf dat reeds een label heeft ontvangen, wordt de procedure sterk vereenvoudigd. Alle criteria van het label die afhankelijk zijn van de productiesite zijn immers reeds vervuld en bezorgd door de centrale keuken via een document dat toelaat de punten van de centrale keuken naar de kantine over te dragen. De kantine moet enkel de criteria die op haar van toepassing zijn vervullen.

1, 2 of 3 kookpotten

Net als het Kantine-label omvat het Centrale keuken-label drie niveaus, de kookpotten. Om de eerste kookpot te behalen, moet de keuken voldoen aan alle verplichte criteria die in het kandidaatsdossier zijn vermeld. Om 2 of 3 kookpotten te behalen, moet een minimumscore op de optionele criteria worden behaald. Hoe meer optionele criteria positief worden ingevuld, hoe hoger de score.

Wie mag deelnemen?

Elk cateringbedrijf waarvan de productiesite zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt. Enkel de productiesite ontvangt het label en niet het volledige bedrijf. Voor elke productiesite moet een dossier worden ingediend.  

Werking

Kandidaatsdossier en begeleiding

Om het label te behalen, moet de centrale keuken het kandidaatsdossier invullen, de bewijzen en bijlagen bijvoegen en aan de verplichte criteria voldoen. Er wordt begeleiding aangeboden om u te helpen bij het invullen van het dossier. U kunt deze begeleiding aanvragen door dit formulier (.docx) in te vullen.

Controle

Om de kwaliteit en conformiteit van het label te garanderen, moet de kantine meerdere keren per jaar worden gecontroleerd door een onafhankelijk controleorgaan.

  • Indien de centrale keuken minder dan 5000 maaltijden per dag levert, zullen 2 controles per jaar worden uitgevoerd. 
  • Indien de centrale keuken meer dan 5000 maaltijden per dag levert, zullen maximaal 3 controles per jaar worden uitgevoerd. 

De eerste controle zal worden gepland. De andere controles zullen de dag voor de controle worden aangekondigd. 

Kostprijs

De controles zullen worden uitgevoerd door een organisatie die via een offerteaanvraag door Leefmilieu Brussel wordt aangewezen. De controles zullen door deze organisatie aan de cateringfirma worden gefactureerd en moeten rechtstreeks aan deze organisatie worden betaald. De prijs hangt af van het aantal uren dat de organisatie nodig heeft om de inspectie uit te voeren en de omvang en complexiteit  van de keuken. Louter ter informatie wordt de kostprijs van de controle momenteel geraamd tussen 1000 euro voor de 1e controle en 500 euro voor de volgende controles. De prijs kan variëren in functie van de opdracht en geraamde werkuren.

Geldigheidsduur van het label

Het label is 3 jaar geldig. Om het te verlengen, moet er een nieuw kandidaatsdossier worden ingediend voor het einde van deze 3 jaar.

Categorie van hulpbron

Taal van de hulpbron

Frans
Dutch
Betalend:neeGratis:ja

Praktische info

Datum van de laatste bijwerking: 07/06/2021