Het netwerk van de moestuinmeesters

Het Brussels gewest biedt een opleiding van een jaar aan voor stadsbewoners die belangstelling hebben voor stadstuinbouw. Na afloop van de opleiding worden de deelnemers uitgeroepen tot "moestuinmeesters": ambassadeurs die als taak hebben de groente- en fruitteelt in Brussel te stimuleren en te ontwikkelen.

Doelstellingen

De opleiding omvat de basisvaardigheden inzake fruit- en groenteteelt voor elke Brusselaar die zijn kennis op dit gebied wil uitbreiden (minimale basisvaardigheden zijn vereist) en die kennis met anderen wil delen door een vrijwillig aanspreekpunt te worden.

De organisatie van het netwerk van moestuinmeesters zorgt voor:

  • continue bijscholing van de leden,
  • uitwisseling van informatie en ervaringen,
  • de organisatie van publieksevenementen.

Samenvatting

1 – Leefmilieu Brussel organiseert jaarlijks een opleidingsprogramma voor de nieuwe generatie moestuinmeesters.

De activiteiten zijn zeer divers van aard (conferenties, workshops, bezoeken, ontmoetingen) en de behandelde thema's zijn rijk en gevarieerd: de behoeften van de gewassen, het belang van de weersomstandigheden, een levende bodem, de indeling van de moestuin, een zaai- en plantkalender, de strijd tegen ongedierte, de kweek van kruiden, fruit en kleinfruit enz.

Na elf maanden krijgen de deelnemers het diploma "moestuinmeester" uitgereikt. Daarmee zijn zij vrijwillige aanspreekpunten voor Brusselaars die een moestuin willen beginnen of hier vragen over hebben.

2 - Het online adresboek van de moestuinmeesters [link] stelt particulieren in staat om de contactgegevens van een vrijwilliger in de buurt te vinden.

3 – Om hun rol als ambassadeurs aan te vullen, hebben de moestuinmeesters ook een stand op meerdere evenementen die open zijn voor het publiek, zoals het Milieufeest en Landelijk Brussel. Ook zet het netwerk zich in via collectieve projecten.

Catégorie: 
Netwerk
Doelgroepen: 
Langues: 
Frans
Nederlands