Pilootproject BoerenBruxselPaysans : naar een duurzame landbouw voor Brussel

BoerenBruxselPaysans is een toonaangevende project voor de overgang naar duurzame landbouw in Brussel. Dit is een breed project dat meerdere jaren zal bestrijken en gericht is op zowel de ontwikkeling van nieuwe productie-, verdeling- en verwerkingsinitiatieven als op de evolutie van de reeds aanwezige boeren en de betrokkenheid van de Brusselse consumenten.

 

Actualiteit

Bekijk de video van het project!

Meer info: Volg deze link

 

Wat is BoerenBruxselPaysans?

Gebruikmakend van de expertise van vier verenigingen en twee overheden wil het project BoerenBruxselPaysans, dat wordt gefinancierd hoofdzakelijk door EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en aangestuurd door Leefmilieu Brussel, de hoofdstad tot een voorbeeld maken op het vlak van stadslandbouw.

 

De opdracht van BoerenBruxselPaysans:

 • De lokale (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn voedingsgrondgebied) voedselproductie en -verwerking te vergemakkelijken en te verhogen  volgens ecologische productiewijzen voor de Brusselse eters. 

De doelstelling van BoerenBruxselPaysans:

 • Een reproduceerbaar proefproject te creëren waarbij de volledige duurzame voedingsketen betrokken is, van de productie tot de consumptie.
 • Dit proefproject vindt plaats op de grens van het randstedelijke grondgebied, voornamelijk in Anderlecht (Neerpede en Vogelzang).
 • BoerenBruxselPaysans beperkt zijn actieradius bewust tot het kweken in volle grond (in tegenstelling tot niet-grondgebonden).

De methode van BoerenBruxselPaysans:

 • Methodologische en technische steun van projecthouders
 • Opleidingen
 • Terbeschikkingstelling van infrastructuren en terreinen
 • Ontwikkeling van korte ketens van verwerking en verkoop
 • Sensibiliseringsacties en netwerking, ... 

De principes van BoerenBruxselPaysans:

 • Het kapitaal van de bodem, lucht, water en biodiversiteit van de ecosystemen beschermen en verbeteren.
 • De link tussen de stad en de randstedelijke omgeving met een landelijk karakter valoriseren en tot stand brengen, zowel op het niveau van de voedings-, menselijke, sociale en economische relaties als op het niveau van de landschappen.
 • Een economische leefbaarheid van de operatoren verzekeren langs de hele waardeketen in een economisch ecosysteem, waar de marges evenwichtig verdeeld zijn tussen landbouwers, verwerkers en verdelers en waar de producten vlot toegankelijk zijn voor de Brusselse eters via de korte ketens.

Contact

Leefmilieu Brussel

coordiateur: Catherine Fierens - cfierens@environnement.brussels

Steun

 • Programma FEDER 2014-2020 (Europees Fonds foor Regionale Ontwikkeling)
 • Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Innoviris, Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie

 

Categorie van hulpbron: 
Taal van de hulpbron: 
Frans
Catherine Fierens