Doe een bijdrage !

U wilt uw bijdrage leveren aan het Good Food-portaal door er een fiche aan toe te voegen met een beschrijving van een Organisme, een Hulpbron, een Activiteit? Dat is een uitstekend idee!

Door iets te publiceren op dit portaal deelt u niet alleen uw projecten of uw organisatie, maar stimuleert u ook andere actoren om te willen deelnemen, inspireert u nieuwe projectdragers en bevordert u tegelijkertijd de synergieën tussen de verschillende Good Food-initiatieven.

 

Wie kan inhoud voorstellen?

Om opgenomen te worden op het Good Food-portaal, moet de Actor of de Hulpbron die u wilt publiceren in de eerste plaats gebaseerd zijn op duurzame voeding en moet er een duidelijke link zijn met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (maatschappelijke zetel, activiteit op het grondgebied, ...).  Het is logisch dat de betrokken organisatie zijn eigen fiche invult.

Logischerwijze is het het organisme in kwestie dat haar artikelfiche invult. Maar wij staan open voor elke andere bijdrager/redacteur die meent ons te kunnen helpen om het Portaal te verrijken. Gelieve ons in dit geval te contacteren via e-mail: info@goodfood.brussels

Bovenkant pagina

Wat kan u als inhoud voorstellen?

Het portaal zet verschillende soorten van fiches in de kijker die men in de rubrieken kan terugvinden.  Afhankelijk van de inhoud die u voorstelt, zullen uw fiches in een of andere rubriek worden ingedeeld:

 • De Actoren: dit zijn de advies- of informatieverstrekkende organisaties, de overheden, de netwerken, de collectieven, de collectieve voorzieningen, enz. (voor zover ze focussen op duurzame voeding natuurlijk).  De fiches “Actoren” maken het mogelijk de organisatie en het Good Food-initiatief gedetailleerd voor te stellen. 
 • De Hulpbronnen zijn de publicaties, websites, leermiddelen, studies, feedback, opleidingen, publieke ondersteuningsprogramma’s, vulgariseringstools van de reglementering, leveranciers van materiaal en gedeelde ruimten, enz. die zich richten op de professionelen en particulieren.
 • De telefoongids (rubriek die momenteel wordt uitgewerkt) met een selectie van producenten, verwerkers, verdelers, handelszaken, restaurants, enz. (die zich ertoe verbinden de Good Food-criteria na te leven).
 • De Actualiteit van de Good Food-actoren en -handelszaken die zich richten tot de Brusselse particulieren en professionelen. Het kan gaan om een evenement, de lancering van een project, een nieuwe tool, publicatie,...

Bovenkant pagina

Als ik een Hulpbronfiche voorstel, word ik dan automatisch opgenomen in de Actorenfiches?

Neen, niet noodzakelijk. Er is een verschil tussen een “redacteur” en een “Good Food Actor”. In de rubriek Actoren worden enkel de organismen opgenomen die erkend zijn op het vlak van duurzame voeding.  U kunt bijdragen aan het Portaal door een artikelfiche te schrijven (als redacteur), zonder evenwel een Referentieactor te zijn in de sector van de duurzame voeding.

Bijvoorbeeld: een cultureel centrum dat een reeks culinaire workshops organiseert, mag deze activiteit publiceren maar zal niet opgenomen worden als “Referentieactor” van het Good Food-portaal.

Bovenkant pagina

Wat zijn de criteria van de Good Food-actoren?

Een acteur wordt beschouwd als Good Food-actor wanneer:

 1. Zijn werkveld verband houdt met Good Food, d.w.z.:
 • De hulpbron/actor biedt diensten aan op het gebied van duurzame ontwikkeling en zorgt ervoor dat iedereen toegang krijgt tot duurzame voeding in het Brussels Gewest: 
  • De diensten en activiteiten die hij voorstelt zorgen voor praktische oplossingen die direct toepasbaar zijn om het systeem van duurzame voeding te verbeteren. 
  • Met zijn acties wil hij diegenen tot wie hij zich richt aansporen om concrete acties te ondernemen.
 • De hulpbron/actor bezit een specifieke expertise ter ondersteuning van de duurzame voeding of een referentie die hij kan valoriseren en waarvoor hij is erkend.
 • De hulpbron/actor communiceert en sensibiliseert via alle hulpmiddelen over de uitdagingen en de waarde van de duurzame voeding.  Hij zet de kenmerken van een lokale, seizoensgebonden, gezonde en evenwichtige, geïntegreerde duurzame voeding met respect voor de mens en het leefmilieu en het anti-verspillingsprincipe in de schijnwerpers.
 1. Zijn werkveld is Brussel:  
 • De hulpbron/actor is ofwel Brusselaar, ofwel actief op het grondgebied van het Gewest.  Indien het om een netwerk gaat, verenigt het de Brusselse actoren.
 1. Indien hij bijdraagt tot de toegankelijkheid van Good Food in Brussel:
 • De hulpbron/actor stelt diensten en activiteiten voor die een voordeel zijn voor iedereen.  Hij gebruikt duidelijke, eenvoudige concepten die voor iedereen te begrijpen zijn.  Indien de hulpmiddelen die hij voorstelt betalend zijn, is de prijs geen belemmering voor het gebruik ervan.

Bovenkant pagina

Wat zijn de criteria van de Good Food-hulpbronnen?

Een hulpbron wordt beschouwd als Good Food-hulpbron wanneer

 • De gepubliceerde hulpbron een globale en coherente aanpak van duurzame voeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil valoriseren en verspreiden, die gezien wordt als lokaal, seizoensgebonden, gezond en evenwichtig, geïntegreerd, met respect voor de mens en het leefmilieu en het anti-verspillingsprincipe.
 • De hulpbron draagt enerzijds bij tot een beter begrip van de verschillende aspecten van de term “duurzame voeding” en anderzijds tot het creëren van concrete en directe mogelijkheden. 
 • Indien de hulpbron zich in de volgende categorie bevindt:  “Cylus van workshops/opleiding/begeleiding”: 
  • De workshops/opleidingen/begeleidingen/projectoproepen worden herhaaldelijk voorgesteld, jaarlijks, maandelijks, wekelijks.
  • De workshops/opleidingen vinden geheel of gedeeltelijk plaats op het grondgebied van het Brussels Gewest.               
 • Indien de hulpbron zich in de categorie “feedback” bevindt:
  • De ervaring heeft zich afgespeeld op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De reproduceerbaarheid en omzetbaarheid zijn duidelijk geïdentificeerd.  De geleerde lessen kunnen worden gedeeld.  

Bovenkant pagina

Welke procedure moet worden gevolgd om “bijdrager” te worden?

Indien u voor de eerste keer komt, moet u eerst uw kandidatuur stellen zodat men u kan valideren als toekomstig “bijdrager”.   Daarvoor volstaat het u te verbinden met het Good Food-portaal door uw gebruikersaccount aan te maken. 

Eens gevalideerd kan u een of meerdere fiches-artikelen invullen.

U vindt hier de handleiding om de gebruikersinterface zo goed mogelijk te gebruiken. Deze zal u helpen u in te schrijven op het portaal, uw fiche correct in te vullen, enz. 

Bovenkant pagina

 

De Hulpbronnen, een bundeling van publicaties, websites, pedagogische tools, studies, opgedane ervaring, opleidingen, overheidssteunprogramma’s, tools voor voorlichting omtrent de reglementering, leveranciers van materiaal en gemeenschappelijke ruimtes enz., die zich richten tot professionals of particulieren.

Bij uw eerste bezoek moet u eerst uw kandidatuur voorstellen, zodat u gevalideerd kunt worden als toekomstige ‘bijdrager’. Hiervoor surft u gewoon naar het Good Food portaal en maakt u uw gebruikersaccount aan. Zodra dit gevalideerd is, kunt u een of meer artikelfiches invullen.

 

Ik heb het begrepen en wil mij registreren als bijdrager

Het Adresboek (rubriek in ontwikkeling), met een reeks producenten, verwerkers, distributeurs, handelszaken, restaurants enz. (die voldoen aan Good Food criteria).

 

Soon available. Stay tuned !